Gerència de recaptació de fons i gestió de projectes

Irídia Centre per la Defensa dels Drets Humans

Enviar CV a info@iridia.cat

Fins el 29/01/2023


SALARI: 2023: 28.719,02 € bruts anuals, 2024: 30.051,31 € bruts anuals, 2025: 31.083,32 € bruts anuals (12 pagues).

Tasques del lloc de treball

 • Responsable de recaptació de fons:
  • Liderar la cerca del finançament públic i privat nacional i internacional.
  • Mantenir actualitzat el mapeig i calendari de finançament, preveure les subvencions, establir prioritats i rendir comptes amb l’equip directiu.
  • Coordinar i mantenir el contacte amb els organismes finançadors i seguiment diari dels butlletins oficials de publicacions de l’administració.
  • Coordinar amb gerència econòmica l’elaboració dels pressupostos anuals i proposta de repartiment d’ingressos i despeses, així com el seguiment econòmic de l’entitat.
 • Gestió de subvencions i projectes (a través de l’eina de CRM):
  • Coordinar l’equip per tal que es duguin a terme de forma satisfactòria les formulacions, seguiment, justificació i avaluació de les subvencions de les diferents línies i eixos de l’entitat, fent-ne seguiment i donant el suport necessari.
  • Garantir l’excel·lència dels projectes presentats en relació als criteris d’avaluació per a l’atorgament de les subvencions, el compliment de les bases de les diferents convocatòries, els terminis i tràmits que calgui dur a terme, en coordinació amb les persones referents de les línies i eixos.
  • Liderar la formulació, seguiment i justificació d’aquelles subvencions que, per ser estructurals, no tenen una línia o eix assignat, coordinant-se amb la gerència econòmica.
  • Resoldre possibles incidències amb els finançadors, respondre requeriments i mantenir la comunicació directa amb les persones tècniques de les administracions.
 • Gestió de l’equip i l’oficina (de forma col·legiada amb gerència econòmica i direcció):
  • Vetllar per la cura dels membres de l’organització, en coordinació amb la gerència tècnica i direcció i la persona responsable de cures d’Irídia.
  • Vetllar pel funcionament eficaç de l’estructura organitzativa, els protocols i la comunicació interna, la incorporació de persones a l’equip, el compliment del reglament de règim intern, compliment d’horaris, compliment d’objectius de l’equip, la convocatòria de les reunions de coordinació i reserva de sales.
  • Coordinar l’elaboració i seguiment del pla estratègic, el pla de treball de l’entitat i de la memòria anual.
  • Altres vinculats a la gestió tècnica i organitzativa general de l’entitat.

  Requisits imprescindibles

 • Experiència mínima de 5 anys i plena autonomia en la formulació, seguiment i justificació de subvencions a ens públics i privats en drets humans, política migratòria, dret a la protesta, privació de llibertat, perspectiva de gènere, entre d’altres (Ajuntament de Barcelona, ACCD, Generalitat de Catalunya, estatals, Comissió Europea i entitats privades).
 • Experiència en fundraising mínima de 5 anys en entitats sense ànim de lucre.
 • Experiència prèvia en la gestió tècnica d’entitats no lucratives.
 • Experiència acreditada en coordinació d’equips.
 • Domini del paquet d’ofimàtica i altres eines digitals.
 • Habilitats socials i comunicatives.
 • Imprescindible nivell alt de català, castellà i anglès parlat i escrit.

  Es valorarà positivament

 • Experiència en subvencions a programes europeus.
 • Experiència en cerca de finançaments privats.
 • Experiència o formació en perspectiva de gènere i interseccional.
 • Experiència o formació en perspectiva psicosocial
 • Experiència o formació en drets humans, especialment violència institucional.
 • Experiència o formació en gestió de bases de dades i usos de CRM.
 • Ganes i motivació per treballar en equip en el món associatiu.
 • Experiència en organitzacions del tercer sector, voluntariat i/o implicació en moviments socials.
 • Coneixement d’altres llengües.
 • Titulació universitària

D’acord amb el nostre compromís amb la diversitat i la justícia social, valorarem especialment la presentació de candidatures per part de perfils que estan infrarrepresentats actualment al tercer sector en general, i a la nostra organització en concret.

Ves al contingut