Formador/a freelance

Fundació Vicki Bernadet

Fins el 21/04/2023


SALARI: No especificat.

La Fundació  Vicki  Bernadet  treballa  des  de  1997  en  l’atenció  integral,  prevenció  i sensibilització dels abusos sexuals a menors comesos en l’àmbit familiar i de l’entorn de confiança dels infants i adolescents.

Què busquem?

Busquem una persona amb estudis universitaris del grau d’educació social, pedagogia o treball social per incorporar-se a l’equip de treball del Departament de Formació i Prevenció com a formador/a freelance, amb coneixements de l’àmbit social i específicament del context educatiu en sentit ampli.

Valorem especialment l’experiència prèvia de treball amb infants i adolescents en tasques que impliquen contacte directe. Es valorarà també la experiència de treball amb famílies i professionals en un context de suport educatiu així com el coneixement previ, ja sigui a partir de formació, voluntariat o professional amb la problemàtica de l’abús sexual infantil.

Tasques del lloc de treball:

  • Implementació de cursos de formació a professionals online i presencials, implementació d’activitats de prevenció i sensibilització dirigides a infants i adolescents tant en centres educatius com en altres recursos socioeducatius.

Requisits del candidat/a:

  • Grau en Educació Social, pedagogia o treball social.
  • Experiència en l’àmbit educatiu /social.
  • Coneixement i ús de tecnologies a nivell usuari.
  • Nivell C de català.
  • Disponibilitat de carnet de conduir i vehicle propi.
  • Flexibilitat horària

Condicions del lloc de treball

  • Prestació de serveis. Imprescindible alta d’autònoms.
  • Es requerirà certificat conforme no es disposa d’antecedents penals al Registre Central de Delinqüents sexual.
  • Només es contactarà amb les persones pre seleccionades.

 

Skip to content