Formador/a experta en antiracisme (per incorporar a l’equip de formadores i facilitadores del CNJC)

CNJC - Consell Nacional de la Joventut de Catalunya

Respondre el formulari

Fins el 09/01/2023


SALARI: Veure apartat Remuneració.

L’equip de formadores i facilitadores del CNJC, és un equip que desenvolupa formacions i facilitacions, sota demanda, a l’associacionisme juvenil català a diferents parts del territori. En conseqüència, no es tracta d’una feina fixa, sinó que són un conjunt de demandes puntuals. La feina està pensada per a persones que es troben estudiant o com un complement a una ocupació principal. Si bé no demanem dedicació total, sí que busquem compromís i motivació amb el projecte.

Funcions com a formadora

 • Oferir formacions entorn temàtiques d’antiracisme i perspectiva interseccional.
 • Planificar i avaluar totes les activitats de formació en coordinació amb el CNJC.
 • Redactar i sistematitzar guies de les formacions desenvolupades quan ho requereixi el CNJC.
 • Contribuir a les publicacions i recursos educatius del CNJC aportant continguts quan ho requereixi el CNJC.

Funcions com a facilitadora

 • Dinamitzar i acompanyar debats, processos de grup, espais de coneixença, etc. en actes del CNJC i deles entitats membres.
 • Formar-se internament en metodologies i eines de facilitació per poder oferir sessions de qualitat.
 • Planificar i avaluar totes les facilitacions en coordinació amb el CNJC.
 • Contribuir a les publicacions i recursos educatius del CNJC aportant continguts quan ho requereixi el CNJC.

Funcions com a facilitadora

 • Mirada antiracista a les entitats.
 • Mirada interseccional.
 • Repensem els models organitzatius a les entitats de base.
 • Com fer incidència política.
 • Feminismes.
 • Models organitzatius.
 • Economia social i solidària.
 • Treball de cures a les entitats i salut emocional.
 • Resolució de conflictes.
 • Dinàmiques de coneixença en espais de trobada d’entitats.
 • Dinamització de debats i grups de treball d’entitats, del CNJC i d’espais internacionals.

* Busquem una persona experta en formacions antiracistes, especialment enfocades a l’associacionisme juvenil català. Tot i això, també valorarem que aquesta persona pugui realitzar alguna altra de les temàtiques anteriorment enumerades.

Requisits generals

 • Tenir entre 18 i 30 anys.
 • Tenir experiència verificable en educació no formal.
 • Tenir experiència duent a terme formacions antiracistes.
 • Tenir formació formal o no formal verificable sobre alguns dels temes d’expertesa especificats.
 • Compartir l’enfocament de DDHH i de Justícia Global del CNJC.

Es valorarà favorablement

 • Estar implicat/da activament en l’assocacionisme juvenil.
 • Haver participat en formacions per a formadors/es.
 • Experiència prèvia de treball/participació amb grups interculturals o a nivell internacional.
 • Viure fora de l’àrea metropolitana de Barcelona.

Remuneració

Guany brut per 1 formador/a o facilitador/a – Preu

 • Preu/hora per a les formacions del catàleg – 45,00€.
 • Preu/hora per a les formacions fora del catàleg (45€/ h de fornació + 15€/30min de consultoria) – 60,00€.

Requisits generals

Les persones que formen part de l’equip es comprometen a:

 • Treballar des de l’enfocament dels drets humans i per a la democràcia, la justícia global i el diàleg intercultural.
 • Treballar des de l'autonomia i la participació activa dels i les joves, entesa com un objectiu polític i un enfocament educatiu.
 • L’ús de l’educació no formal com a metodologia de treball i d’aprenentatge de qualitat i com a mecanisme d’ulterior promoció i reconeixement del treball juvenil.

La pertinença a l’equip comporta:

 • Assistència obligatòria a les Tancades bianuals (dos a l’any).
 • Assistència a les jornades de formació interna de temes concrets, si s’escau.
 • Participar a totes les activitats del CNJC on se’ls requereixi amb dret a 1 falta no justificada (Àgora Jove, Aplec de CLJ, Festa de l’Associacionisme, AGO, Comitè Executiu…).
 • Participar de totes les demandes del CNJC i d’entitats del CNJC amb dret a 2 faltes no justificades.

Si estàs interessada, omple aquest formulari on podràs adjuntar el teu CV i carta de presentació, abans del 9 de gener del 2023.

 

Skip to content