Formador/a en competències bàsiques: català, castellà, i alfabetització digital

PROBENS

Enviar CV a jordi@probens.org

Fins el 17/03/2023


SALARI: 1.976 euros bruts mensuals (12 pagues): salari de jornada completa (proporcional a les hores treballades en el cas de jornada parcial).

A PROBENS, Entitat del Tercer Sector, volem incorporar un/a FORMADOR/A EN COMPETÈNCIES BÀSIQUES  per al nostre Servei d’Acollida i Orientació Laboral.

Cerquem una persona amb una clara motivació per l’acció social des d’una perspectiva igualitària i amb voluntat de transformació i millora de les realitats de les persones que atenem.

Valorem una persona amb inquietuds, orientada a la revisió constant de la pròpia feina, amb iniciativa per cercar noves formes i metodologies en la intervenció amb les persones i capacitat per donar respostes  integrals ajustades a les diferents casuístiques.

Des de la nostra perspectiva de treball considerem el tècnic com un agent facilitador i encarregat de potenciar l’autonomia i l’apoderament personal en el procés d’orientació laboral, on és la persona mateixa qui participa activament en la identificació i el desenvolupament de les seves capacitats.

Descripció General del lloc de treball

 • El/la Formador/a impartirà cursos de formació bàsica de Català (nivell inicial) i Castella nivells A1, A2 i/o B1 a persones nouvingudes dins d’un programa d’acollida a població migrant
 •  El/la Formador/a impartirà cursos d’alfabetització digital i de millora de competències TIC dins dels nostres programes d’intervenció social i millora de competències bàsiques adreçats a persones en situació/risc de vulnerabilitat.
 •  El/la Formador/a contractat/da s’encarregarà de la preparació de les classes i/o accions formatives, d’impartir els continguts, de portar el control i seguiment de les assistències i de realitzar un seguiment i avaluació del progrés competencial i els assoliments dels/les alumnes.
 •  El/la Formador/a treballarà en els programes d’acollida i d’orientació i inserció laboral de l’entitat.
 •  El/la Formador/a desenvoluparà la seva activitat a Probens Barcelona sent supervisades les seves funcions pel coordinador del Servei d’Orientació Laboral

Funcions del llocs de treball

 • IMPARTIR LA FORMACIÓ EN COMPETÈNCIES BÀSIQUES (català, castellà i alfabetització digital) A LES PERSONES USUARIES DELS SERVEI D’ACOLLIDA I ORIENTACIÓ LABORAL.
 • GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ derivada de l’acció FORMATIVA i tractament informàtic d’aquesta en els programaris de gestió de l’entitat, així com dels indicadors d’execució, progrés i assoliment competencial dels/les alumnes.
 •  RECERCA I ACTUALITZACIÓ DELS CONTINGUTS I DELS RECURSOS FORMATIUS amb una revisió constant d’aquests pel seu us en les accions FORMATIVES DE MILLORA COMPETENCIAL BÀSICA
 •  SUPORT EN LA GESTIÓ DOCUMENTAL RELATIVA A LES PERSONES ATESES I A LES ACCIONS FORMATIVES REALITZADES
 •  COORDINACIÓ amb l’equip de tècniques de l’entitat, tècnica d’acollida, orientadors/res, prospectora, i amb el coordinador del servei tot facilitant i promovent el treball conjunt i la bona comunicació

Competències necessàries

De caràcter tècnic

 • – Coneixements i experiència en alfabetització d’adults i en formació bàsica de català i castellà.
 • – Coneixements i experiència com a formador/a de persones nouvingudes
 • – Coneixement i experiència en formació TIC, especialment en alfabetització digital d’adults

De caràcter bàsic

 • – Domini de les competències digitals
 • – Domini del català (nivell C2) i del castellà a nivell parlat i escrit

De caràcter transversal i necessàries per l’atenció directa:

 • Comunicació: poder ajustar la forma i canal de recepció i transmissió de la informació en funció de l’interlocutor/a.
 • Relació: per tal de generar un clima distès i acollidor, basat en el respecte i la participació activa de la persona.
 • Gestió emocional: per tal de fer sostenible l’atenció a les persones des d’un posicionament empàtic.

De caràcter transversal i en  referència a la gestió, l’entitat i l’equip:

 • Adaptabilitat i flexibilitat: ajustar-se als canvis segons les necessitats del lloc de feina amb bona actitud i amb disposició per aprendre coses noves.
 • Treball en equip i cooperació: Habilitats comunicatives i de relació, tant a l’entitat com respecte als recursos del territori concret.
 • Autonomia i capacitat d’organitzar la pròpia feina: planificació de les tasques establint prioritats per aconseguir els objectius a assolir.

Formació

Grau en Filologia Catalana o Hispànica

Experiència:

 • Experiència com a Formador/a de català i castellà en programes de formació d’adults.
 • Molt valorable l’experiència com a Formador/a en projectes d’acollida de població nouvinguda
 • Experiència com a Formador/a en alfabetització digital i/o accions formatives de millora competencial en TIC.

 Condicions Laborals:

Contracte laboral a jornada parcial  de 20 hores/setmanals

Horari: jornada preferiblement de mati, amb algunes accions formatives en horari de tarda

Sou segons jornada laboral, titulació aportada i d’acord al Conveni Català d’Acció Social

Persones interessades enviar el cvitae a l’adreça de correu electrònic: jordi@probens.org

(Enviar fins el 17/03/23) i posar en l’assumpte la referencia FORMADOR/A

La contractació/incorporació del/la formador/a serà a partir de la segona quinzena de març de 2023 i estarà lligada a l’execució del programes d’acollida i orientació laboral amb una data prevista de finalització del 30/09/2023.

Ves al contingut