Formador/a dels mòduls A1 i A2 de llengua catalana i castellana

VINCLE- Associació per la Recerca i l’Acció Social

Respondre el formulari

Fins el 29/03/2024


SALARI: Entre 10.220 € i 13.930 € bruts anuals. Segons el Conveni d’acció social, categoria Tècnic/a superior.

Tasques i funcions

 • Dissenyar i conduir les formacions A1 castellà i A2 castellà d’acord a la Direcció General de Política Lingüística (català) i Departament d’Ensenyament (castellà).
 • Dur a terme un seguiment diari de l’assistència dels alumnes.
 • Realitzar un seguiment i una atenció individualitzada amb cada alumne, adaptant així els continguts i els objectius a assolir.
 • Coordinar-se amb la tècnica referent de l’Àmbit de Ciutadania i la tècnica del Servei de Primera Acollida de l’Ajuntament.
 • Registrar de les sessions d’acord a la documentació facilitada.

Requeriments i Competències

 • Titulació universitària en Filologia Catalana o Magisteri en Educació Primària i C2 de castellà; o bé Filologia Hispànica i C2 de català. Caldrà acreditació oficial tant de les titulacions universitàries com el certificat d’un dels C2. (IMPRESCINDIBLE) *
 • Experiència mínima d’1 any en el mateix servei o similar.

Característiques

 • Jornada: 21,75 h/s.
 • Horari: Dimarts, dimecres i dijous de 9:15 a 13:15 a Rubí i de 17h a 20h a Cerdanyola (+ 1h:15min h/s de preparació i gestió, a realitzar amb flexibilitat horària)
 • També es contemplen diversos dies durant l’any en que no hi ha classe per poder destinar les hores a preparació de classes, material i gestió.
 • Ubicació: Rubí i Cerdanyola.

INCORPORACIÓ: 2 d’abril del 2024.
Possibilitat de començar el 5 de març a 13,25h/s i augmentar a 21,75 h/s a l’abril.

Skip to content