Formador/a dels mòduls A1 i A2 de llengua catalana i castellana – Cerdanyola del Vallès

VINCLE, Associació per la recerca i l'Acció Social

Respondre el formulari

Fins el 29/03/2024


SALARI: 399€ bruts mensuals x 14 pagues.

Tasques i funcions

 • Dissenyar i conduir les formacions A1 de català i A1 i A2 de castellà d’acord a la Direcció General de Política Lingüística (català) i Departament d’Ensenyament (castellà).
 • Dur a terme un seguiment diari de l’assistència dels alumnes.
 • Realitzar un seguiment i una atenció individualitzada amb cada alumne, adaptant així els continguts i els objectius a assolir.
 • Coordinar-se amb la tècnica referent de l’Àmbit de Ciutadania i la tècnica del Servei de Primera Acollida de l’Ajuntament.
 • Registrar de les sessions d’acord a la documentació facilitada.

Requeriments i Competències

 • Titulació universitària en Filologia Catalana o Magisteri en Educació Primària i C2 de castellà; o bé Filologia Hispànica i C2 de català. Caldrà acreditació oficial tant de les titulacions universitàries com el certificat d’un dels C2. (IMPRESCINDIBLE)
 • Experiència mínima d’1 any en el mateix servei o similar.

Característiques

 • Jornada: 9,5 h/s.
 • Horari: Dimarts, dimecres i dijous de 10h a 13h o de 17h a 20h a Cerdanyola (+ 30 min/setmanals i períodes no lectius per preparació de classes i gestió)
 • Es pot triar horari de matí o de tarda.
 • Ubicació: Cerdanyola.

INCORPORACIÓ: 2 d’abril del 2024.

*Abstenir-se, si us plau,  les persones que no compleixin els requisits.

Persona referent o de contacte: Cristina Valenzuela.

Ves al contingut