Formador/a Curs de Vetlladores

Fundació Catalana del Lleure Educatiu i Sociocultural

Respondre el formulari

Fins el 31/01/2024


SALARI: 24€ / hora.

Busquem un/a formador/a autònom per a impartir un mòdul formatiu, MF1429_3: Atenció i vigilància en l’activitat de l’esbarjo de l’alumnat amb necessitats educatives especials. La persona seleccionada haurà de preparar i impartir aquestes sessions en format presencial. Tenim dos cursos previstos:

  • A Barberà del Vallès, del 26 de febrer al 8 de maig, els dilluns, dimarts i divendres en horari de 15:30 a 20h.
  • A Barcelona, del 4 de març al 11 d’abril, de dilluns a dijous en horari de 15 a 20h.

Requisits imprescindibles

  • Experiència docent en formació professional per a l’ocupació. Nivell B català.

Formació necessaria

  • Titulació universitària en psicologia, psicopedagogia, pedagogia, i experiència relacionada amb la formació a impartir.

Mèrits que es valoraran

  • CP de Docència per a la formació Professional per a l’ocupació.
Skip to content