Formador/a Català Servei Acollida (pedagogia, mestre, educació social, psicologia…)

VINCLE- Associació per la Recerca i l’Acció Social

Respondre el formulari

Fins el 15/03/2024


SALARI: 556,55€ bruts mensuals x 14 pagues. Retribució segons Conveni d’Acció Social.

Tasques i funcions

 • Dissenyar, conduir i avaluar les formacions A1 de llengua catalana d’acord a la Direcció General de Política Lingüística.
 • Dur a terme un seguiment diari de l’assistència dels alumnes.
 • Realitzar un seguiment i una atenció individualitzada amb cada alumne, adaptant així els continguts i els objectius a assolir.
 • Coordinar-se amb la tècnica referent de l’Àmbit de Ciutadania i la tècnica del Servei de Primera Acollida de l’Ajuntament.
 • Registrar de les sessions d’acord a la documentació facilitada.

Requeriments i Competències

 • Titulació universitària en Filologia Catalana, Magisteri en Educació Primària, Pedagogia, Psicologia, Filologia Hispànica, Educació social, Treball Social.
 • C2 de llengua catalana (IMPRESCINDIBLE, caldrà acreditació oficial)*
 • Experiència mínima d’1 any en el mateix servei, projectes similars o d’alfabetització. (IMPRESCINDIBLE)

Característiques

 • Jornada: 13,25h/s.
 • Horari: Dimarts, dimecres i dijous de 9:45 a 13:45 (+ 1h:15min per setmana de preparació i gestió, a realitzar amb flexibilitat horària)
 • Ubicació: Rubí
 • INCORPORACIÓ EL 5 DE MARÇ DEL 2024
 • *Abstenir-se les persones que no compleixin els requisits
 • Persona referent o de contacte: Cristina Valenzuela.
Skip to content