Especialista en atenció i suport emocional del Programa en Cercle per a l’Acompanyament Emocional als Centres Educatius d’alta complexitat del Pla de Barris i del Consorci d’Educació de Barcelona

Fundació Privada CHM Salut Mental

Respondre el formulari

Fins el 28/02/2024


SALARI: 11.965 € bruts anuals.

El programa té com a objectiu general acompanyar i formar l’equip educatiu en un canvi en la gestió positiva i restaurativa de les relacions i del conflicte. Té com a objectius concrets:

 • Promoure una mirada escolar restaurativa. Promoure una cultura escolar més inclusiva que posi les relacions interpersonals i la gestió positiva del conflicte en el centre de l’educació i que tingui en compte tota la comunitat educativa.
 • Desenvolupar competències restauratives en tot l’equip.
 • Fomentar les competències emocionals de l’alumnat, des de la consciència i regulació emocional fins a la competència social i habilitats de vida i benestar.
 • Millorar la capacitat de contenció i disminuir el malestar emocional de la comunitat educativa per a millorar la convivència escolar.
 • Promoure l’adquisició d’eines i estratègies de la comunitat educativa en habilitats per a la gestió de les relacions i els conflictes des de l’enfocament restauratiu global.

Per assolir aquests objectius, el programa durà a terme accions d’acompanyament a l’equip directiu, de formació i assessorament de l’equip educatiu, de realització de co-docència a les aules pel que fa a l’alumnat i facilitació del treball en xarxa.

FORMACIÓ: Llicenciatura, Grau o Diplomatura en psicologia, pedagogia, psicopedagogia, pedagogia terapèutica, educació social, treball social o mestre/a d’educació especial.

Haurà d’acreditar haver fet un programa formatiu específic sobre pràctiques restauratives.

En la contractació de nous/noves professionals es valorarà:

 • Tenir experiència en centres educatius i ser coneixedor/a de les dinàmiques i de les relacions amb l’entorn dels centres educatius.
 • Tenir formació i experiència en: Mediació i resolució de conflictes a través de les pràctiques restauratives, educació i acompanyament emocional, Intervenció socioeducativa, Intervenció Sociofamiliar, Teràpia familiar sistèmica, Pedagogia sistèmica.
 • Tenir experiència professional en l’àmbit de la infància i adolescència en risc.
 • Tenir coneixements sobre salut mental infantil i juvenil.
 • Habilitats per realitzar formació i donar assessorament als centres educatius.
 • Habilitats pel maneig de situacions de complexitat a l’aula.

LLENGÜES: castellà, català

APLICACIONS OFIMÀTIQUES: Microsoft Office

Caldrà aportar la certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals (RCDS) actualitzada.

Skip to content