Especialista de jardineria – centre especial de treball

GRUP SANT PERE CLAVER

Fins el 19/05/2023


SALARI: 1.111,69 € bruts anuals x 14 pagues.

Pere Claver Grup som una entitat sense ànim de lucre, i de servei públic, que atenem persones amb problemes de salut mental, persones amb discapacitat intel·lectual i altres col·lectius vulnerables, mitjançant una xarxa de centres i serveis comunitaris, residencials i productius, de caràcter sanitari, social i laboral, i majoritàriament concertats amb les administracions públiques.

A Fundació Tallers, generem oportunitats d’inclusió social i laboral per a les persones amb discapacitat intel·lectual i/o problemes de Salut Mental.
Actualment, cerquem la incorporació d’un/a Especialista de Jardineria vinculat al CET, per a la zona de Districte Horta-Guinardó.

TASQUES A REALITZAR:

Manteniment dels espais verds de diferents clients. Manteniment i reparació de sistemes de reg. Poda i retall d’arbustiva. Sega, desbrossat, escarificat i enceball de gespes.  Control de plagues i malalties.  Gestió d’incidències del servei.

Condicions laborals:

  • Horari:  Matí-tarda 10:30-18:00 Es treballen 3 dissabtes a l’any en horari de matí
  • Incorporació Immediata.
  • Experiència: Més de 5 anys com operari de jardineria o 2 anys com a especialista jardiner.
  • Formació: Formació reglada o no reglada relacionada amb les Operacions Bàsiques per al manteniment de jardins, parcs y zones verdes.

Competències personals:

  • Organització de la feina, treball en equip, capacitat de comunicació i motivació, resolució d’incidències,  gestió del temps, resistència física

Competències tècniques:

  • Domini de maquinària pròpia de la jardineria. (segadora, desbrossadora, retalla tanques, escarificadora, motocultor, tisores elèctriques, bufador-aspirador, etc.).
  • Efectuar tasques culturals, operacions de reg i adobament d’elements  vegetals de jardins, parcs i zones verdes, seguint instruccions i complint la normativa aplicable.

Altres requisits:

  • Certificat de discapacitat.
  • Carnet de conduir.
  • Es valorarà el coneixement del servei i de la zona d’actuació.

 

Skip to content