Equip de talleristes per projecte d’extraescolars

+Educació Cooperativa

Respondre el formulari

Fins el 24/07/2023


SALARI: Sou brut de 95 -105 € mensuals per cada grup (1’5h setmanals d’intervenció i indirectes) amb contractació, 140€ mensuals per grup si es fa factura amb IVA inclòs.

Busquem equip de talleristes per projecte d’extraescolars

Aquest curs 2022-23 comencem un nou projecte d’extraescolars a Barcelona. Es tracta d’un programa socioeducatiu dirigit a l’alumnat de primària i secundària de la ciutat. Aquest projecte tractarà de crear un espai d’aprenentatge positiu, cuidat, de gaudi i motivador, a partir de la dinamització d’activitats de tarda (extraescolars) artístiques i cientifico-tècniques i mitjançant metodologies dinàmiques i vivencials que permetin als infants viure experiències enriquidores. Dinamitzarem tallers a centres educatius, biblioteques, centres cívics i altres espais dels barris de Bon Pastor, la Trinitat Vella i el
Besòs i Maresme.

Dinamitzarem molts grups diferents, per la qual cosa preguntem per tota la disponibilitat possible, però no serà imprescindible poder treballar totes les tardes.

Tasques principals

 • Preparar i executar les activitats.
 • Fer el seguiment evolutiu del infants.
 • Coordinar-se amb les tutories i equips educatius de centre.
 • Participar de les reunions de seguimenti de treball de l’equip pedagògic.

Requisits

 • Títol de Monitor/a de lleure educatiu i experiència com a mínim d’1 any en lleure educatiu i/o dinamització infantil o juvenil.
 • Acreditar coneixementi ús del català Nivell C.
 • Experiència en música, arts escèniques (circ, teatre, dansa), audiovisuals, arts visuals i/o plàstiques.
 • Disposar del certificat negatiu de delictes sexuals.

Es valorarà

 • Titulació o estudis de magisteri / pedagogia / educació social.
 • Experiència i formació en gènere i interculturalitat.

Condicions

 • Disponibilitat de dilluns a divendres de 15:30h – 19:00h (horari orientatiu).
 • De 3 a 9 hores setmanals. Possibilitat de portar 2-6 grups.
 • Contractació d’octubre’22 a maig’23.

Procés de selecció i incorporació

 • Enviar CV a persones@meseducacio.coop amb assumpte “Tallerista espais tarda” fins 24/07
 • Omplir formulari.
 • Entrevistes durant el juliol i setembre.
 • Incorporació efectiva a finals de setembre – octubre.
Skip to content