Encarregat/da obra edificació

La Constructiva

Respondre el formulari

Fins el 31/01/2024


SALARI: Entre 32.000€ i 42.000 € bruts anuals negociables, segons vàlua.

La Constructiva, construcció cooperativa SCCL es una cooperativa de serveis orientada a la construcció d’habitatges cooperatius en cessió d’ús i promoguda per Sostre Cívic. Cerquem una persona per fer d´Encarregat d’obra en les nostres obres de la provincia de Barcelona i de Girona.

El perfil correspon a una persona amb experiència demostrable com a encarregat d’obra d’edificació en totes les seves fases, específicament en les funcions següents:

 • Replanteig d’obres, comprobar amidaments d’unitats en execució i executades.
 • Seguiment d’industrials i control de personal i maquinària, rendiments, organització de talls i espais de treball, coordinació dels industrials, seguiment de la planificació.
 • Planificació de les necessitats de disponibilitat de materials per a l’execució de les unitats de l’obra en curs i gestió d’aprovisionament (demanar, coordinar, descàrrega, abassegament, etc.)
 • Acompliment del projecte i les instruccions rebudes en allò referent a producció, qualitat, medi ambient i seguretat.
 • Seguiment de la planificació temporal.
 • Es valorarà també coneixements d’eines informàtiques de seguiments d’obres i planificacions, ús de plànols, etc.

El lloc de treball serà a alguna de les nostres obres, a la província de Barcelona o Girona.

Requisits:

 • Experiència mínima demostrable de 2 anys com a encarregat d’obra.
 • Persona organitzada, autònoma, amb iniciativa, capacitat de treball en equip i motivada pel projecte i per l’habitatge cooperatiu.

Es valorarà:

 • Formació vinculada a les funcions descrites (Organització i control d’obres de construcció)
 • Experiència i formació en Qualitat, Prevenció de Riscos, Residus, Ecologia, Construcció sostenible, Bioconstrucció.
 • Coneixements i relació amb l’ESS.

S’ofereix:

 • Contracte laboral de 40h setmanals per obra, amb voluntat de permanència. 
 • Incorporació immediata.
 • Treball en empresa amb sensibilitat social i alineada amb l’economia social, amb respecte per a les persones i el grup, les necessitats de conciliació familiar, cures i benestar.

Envieu currículum vitae a info@laconstructiva.coop i ompliu aquest formulari.

Skip to content