Educadors i Educadores socials per a SPAAI de menors tutelats

GEDI Gestió i Disseny, SCCL

Respondre el formulari

Fins el 31/12/2023


SALARI: Segons Conveni Acció Social

  • Busquem educadors/es socials per a cobrir suplències o incorporar-se als equips de SPAAI situats al Vallès Occidental, Alt Penedès i l’Anoia.
  • Els centres atenen adolescents de 12 a 18 anys, procedents del Marroc i Àfrica Subsahariana i amb forces dificultats socials.
  • Busquem educadors i educadores socials que visquin a les comarques esmentades o rodalies i que tinguin experiència en centres similars i adaptabilitat i disponibilitat per a diferents horaris.
    Que disposin de carnet de conduir.
  • (Prioritzarem les persones candidates amb certificat de reconeixement del grau de discapacitat)
Skip to content