Educadors/es socials per SPAAI Alt penedès, Vallès Occidental i Anoia

GEDI GESTIO I DISSENY, SCCL

Respondre el formulari

Fins el 12/03/2023


SALARI: Segons Conveni.

Busquem educadors/es socials per a cobrir diferents torns i/o suplències al SPAAI situats a l’Alt Penedès, Vallès Occidental i Anoia.

El centre està adreçat a adolescents de 12 a 18 anys,  procedents del Marroc i Àfrica Subsahariana i amb forces dificultats socials.

Busquem educadors i educadores socials  que tinguin experiència en centres similars, el grau en educació social i adaptabilitat i disponibilitat per a diferents horaris.

Que disposin de carnet de conduir i vehicle propi per arribar als centres.

(Prioritzarem les persones candidates amb certificat de reconeixement del grau de discapacitat)

Per Alt Penedès: ainhoa.tomas@gedi.org

Per l’Anoia: medina.kildare@gedi.org

Pel Vallès Occidental: mireia.mengod@gedi.org

Ves al contingut