Educadora social

IPSS Fundació

Fins el 20/11/2022


SALARI:

OFERTA DE TREBALL

 • Servei: Servei d’acolliment residencial per a dones que han patit o pateixen violència masclista i els seus fills i filles.
 • Categoria: EDUCADORA SOCIAL.
 • Horari: torn de nit pendent concretar horari.
 • Jornada setmanal: 38 h.
 • Sou brut mensual: 2002,96 bruts/mensuals (12 mensualitats).
 • Tipus de contracte: vacant.
 • Durada: indefinit amb dos mesos de prova.
 • Població: Barcelonès.
 • Sexe: DONA.
 • Formació: EDUCACIÓ SOCIAL I FORMACIÓ ESPECÍFICA EN VIOLÈNCIA MASCLISTA.
 • Experiència: 2 ANYS EN L’ÀMBIT DE  VIOLÈNCIA MASCLISTA.
 • Nombre de places: 2
 • Data d’incorporació: IMMEDIATA.
 • Coneixement informàtic: coneixements ofimàtica, entorn web i aplicació teams de microsoft.
 • Funcions:
  • Es necessita la incorporació d’una educadora social especialista en violència masclista (mínim dos anys d’experiència demostrable en l’àmbit de l’atenció a dones víctimes de violència masclista) per incorporar-se al SAR de violència masclista.
  • Les funcions de la plaça consisteixen en acompanyar la dona i els seus fills i filles víctimes de violència masclista en el seu procés de recuperació. D’aquesta manera es realitzarà intervenció amb les dones per a la identificació de la violència, així com el procés de significació i comprensió d’aquesta. Alhora l’acompanyarà en la presa de decisions en pro del seu benestar i en les tasques de la seva quotidianitat. Així mateix, es realitzarà intervenció grupal.

  • Es treballarà de manera conjunta amb la resta de professionals del servei, així com es realitzaran coordinacions amb altres professionals que estiguin intervenint amb la dona.
   A nivell organitzatiu, caldrà ésser resolutiva, autònoma, dinàmica, amb capacitat de reacció, empàtica, proactiva i prepositiva en la construcció del pla de treball de la dona i els seus fills i filles.

Enviament candidatures: noyarbide@ipss-online.org

Skip to content