Educadora Social Servei Suport a la llar (SSLL) per a dones que han patit violència masclista

Fundació IPSS

Fins el 30/04/2024


SALARI: 2.056,48€ x 12 pagues.

Des de la Fundació IPSS estem cercant una educadora social per a cobrir una suplència de 8 mesos aproximadament.

Les funcions de la plaça consisteixen en:

  • Acompanyar a la dona en el seu procés de recuperació de la situació de violència viscuda.
  • Abordar les conseqüències de la violència masclista en la relació mare-fill/a.
  • Elaborar, d’acord amb la dona, el pla de treball individual i fer-ne el seguiment.
  • Donar suport a la dona en l’organització de la cura dels fills/es.
  • Acompanyar la dona i els seus fills/es, si escau, als recursos de la xarxa comunitària.
  • Organitzar les activitats lúdiques del servei d’acolliment.
  • Promoure la recerca de recursos educatius comunitaris més adequats en cada cas, i d’acord amb les seves necessitats.
  • Col·laborar en iniciatives comunitàries per a la prevenció i la sensibilització de la violència masclista des de la perspectiva educativa.
  • Treballar coordinadament amb la resta de professionals del servei, així com realitzar coordinacions amb altres professionals que estiguin intervenint amb la dona.
  • Competències: Per a desenvolupar la tasca requerida, la professional haurà de tenir capacitat d’escolta i empatia, ésser resolutiva, capacitat de gestió i autonomia. Així mateix és indispensable treballar en equip i treballar coordinadament amb els altres agents del territori implicats en el cas.

Formació requerida imprescindible: Grau en educació social.

Formació complementària: violència masclista, perspectiva de gènere.

Jornada: completa.

Horari: a determinar amb la coordinació del servei. Cicle general.

Tipus de contracte: suplència (8 mesos aproximadament)

 

Skip to content