Educadora social Rosario Endrinal

ASSÍS

Fins el 08/01/2024


SALARI: 25.000 bruts anuals + plus de disponibilitat.

Detalls:  Jornada complerta. Contracte Indefinit. 38,5 hores setmanals + guàrdies rotatives (1 setmana de cada 3 i guàrdies en festius rotatius, 5 festius l’any) Horari: 2 matins (8:00h a 15:00h) 2 tardes (16:30h a 23:00h) i un dia de 11h a 18h.

Es requereix Educadora Social per a la Llar Rosario Endrinal.

 • És un projecte innovador i pioner que oferirà 10 apartaments individuals amb zones comunes i acompanyament professional des del propi recurs.
 • Es dirigeix a dones en situació de carrer de llarga evolució amb múltiples factors associats (salut física, salut mental, us de substàncies…etc. ).
 • L’equipament es basarà en els principis metodològics del “Communal Housing First” i per tant serà un servei residencial col·lectiu, amb una clara orientació comunitària, que es regirà per l’aplicació dels principis del Housing First.
 • L’habitatge serà individual i permanent i no estarà condicionat al procés que segueixi la dona, qui podrà triar la intensitat i el tipus de suport que vol rebre.
 • El projecte comptarà amb un equip configurat per una treballadora social amb experiència en reducció de danys, una psicòloga sociocomunitària, una educadora social i dues integradores socials.
 • S’aplicarà metodologia orientada al tractament assertiu comunitari on l’equip oferirà determinats suports des del recurs de forma cooperativa i aquells que es requereixin i no es puguin proveir s’activaran a partir de la xarxa de recursos existents.
 • Un dels objectius d’aquest equip serà la creació d’un vincle de confiança entre la persona i l’equip, més que amb una professional de referència en particular.
 • Totes les professionals treballaran de forma coordinada per acompanyar les dones i les tasques s’aniran distribuint segons les casuístiques que es vagin valorant.
 • Tenint present la metodologia del projecte, les pràctiques i estratègies professionals, no seran estandarditzades ni uniformes.
 • Aquesta forma de fer requereix una coordinació estreta entre les professionals a l’hora que serà imprescindible treballar des de la proximitat.
 • Aquesta proximitat s’ha d’activar a partir d’un treball de presència i de referència, d’un acompanyament que passa per aprendre a estar al costat de la dona, donant credibilitat i confiança per tal d’establir el vincle necessari que legitimi un procés d’acompanyament en la identificació de necessitats, objectius i en determinats casos riscos.

REQUISITS: FORMACIÓ I EXPERIÈNCIA

 • Titulació com a Educadora Social.
 • Experiència en acompanyament a dones en situacions de vulnerabilitat social i preferentment en situació de sense llar (mínim 2 anys).
 • Es valorarà experiència i/o formació en Housing First.
 • Es valorarà experiència i/o formació en reducció de danys.

Es valorarà formació específica en acompanyament amb perspectiva de gènere i/o acompanyament a dones supervivents.

COMPETÈNCIES

 • Capacitat per analitzar i resoldre problemes.
 • Iniciativa i autonomia.
 • Organització i planificació.
 • Fiabilitat tècnica i personal.

FUNCIONS

 • Donar suport a la posada en marxa del projecte (metodologia, acollides de les participants, adequació d’habitatges…).
 • Oferir l’acompanyament necessari per establir la forma d’organització col·lectiva de la llar posant en valor la capacitat d’acció I agència de les participants.
 • Oferir l’orientació i l’acompanyament necessari per a que la dona pugui mantenir-se en l’habitatge i augmentar la seva qualitat de vida.
 • Oferir orientació i acompanyament a les dones per afavorir un entorn positiu de convivència.
 • Oferir suport, quan es requereixi, en tasques i/o gestions de quotidianitat.
 • Oferir acompanyament en la identificació i expressió de necessitats a partir d’un acompanyament respectuós i no invasiu basat en el vincle, l’afecte i la proximitat i en estreta coordinació amb la resta de professionals del projecte.
 • Acompanyar a la dona en el procés de definició d’un projecte personal basat amb els objectius que ella mateixa prioritzi i que faciliti processos de transicisió lliures i segurs en estreta coordinació amb la resta de membres de l’equip.
 • Oferir un acompanyament social i educatiu des d’un enfocament de gènere tenint presents les diferents àrees prioritzades per la dona.
 • Oferir i proporcionar els suports que les dones expressin com a necessitat des d’una perspectiva basada en les fortaleses personals a través de metodologies, com el recovery i la reducció de danys, en estreta col·laboració amb la resta de professionals del projecte.
 • Donar suport a les dones per construir I avançar en el seu projecte vital, informant I articulant, els recursos/serveis necessaris.
 • Realitzar els acompanyaments que es considerin necessaris en el marc dels objectius de la dona.
 • Oferir acompanyament i orientació en l’auto-organització i en l’establiment d’activitats en l’àmbit col·lectiu i comunitari.
 • Promoure I donar resposta a les demandes relacionades amb l’enfortiment de les xarxes socials, en el marc de la dimensió interpersonal I col·lectiva.
 • Facilitar contexts, processos I recursos educatius, socials I comunitaris quan aquests estiguin alineats amb els objectius de les dones,
 • Coordinació interna i amb les professionals de l’equip així com amb els diferents recursos i serveis que puguin estar implicats en el procés de les dones.
 • Participar en el seguiment i acompanyament de les dones amb perspectiva de gèneres i amb metodologia HF.
 • Participació en el seguiment de l’avaluació i gestió del projecte.
 • Realitzar informes i reports relacionats amb el projecte (incloent el manteniment de les bases de dades).
 • Participació en reunions d’equip.

Ves al contingut