Educadora social per fer intervenció amb infants i famílies – Figueres

VINCLE- Associació per la Recerca i l’Acció Social

Respondre el formulari

Fins el 31/05/2024


SALARI: Segons Conveni d’Acció Social.

Tasques i funcions:

 • Organitzar un servei d’acompanyament diari matinal al centre educatiu dels infants i joves del barri per tal de rebatre contra l’absentisme escolar.
 • Creació de material i difusió del servei.
 • Dinamització d’activitats culturals i de lleure amb els infants i joves per no desvincular-los del servei durant els mesos d’estiu.
 • Coordinació amb SBAS, centres educatius i agents del territori.
 • Acompanyament als infants en el pas dels alumnes de primària a secundària.
 • Desenvolupar sessions informatives i d’acompanyament familiar per la continuïtat educativa dels infants.
 • Avaluació de l’impacte.
 • Participar a la taula absentisme local i seguiment dels casos detectats.

Requeriments i Competències:

 • Titulació: Grau en Educació social.
 • Incorporació immediata.
 • Experiència de treball en el poble gitano.
 • Experiència en el treball amb grups en risc d’exclusió social.

Característiques:

 • Jornada de 19,25h setmanals.
 • Horari: de dilluns a dijous de 8 a 11h i divendres de 8 a 12:15h.
 • Lloc de treball: Barri de Sant Joan (Figueres)
 • Incorporació: del 15 de maig al 31 de desembre.
Skip to content