Educadora social per a un servei d’acolliment i recuperació (SAR)

Fundació IPSS

Fins el 27/02/2023


SALARI: 2.063,05 €/mes per 12 mensualitats. Jornada laboral de 38 hores/setmana.

Es necessita la incorporació d’una educadora social especialista en violència masclista (mínim dos anys d’experiència demostrable en l’àmbit de l’atenció a dones víctimes de violència masclista) per incorporar-se al Servei d’Acolliment i Recuperació (SAR) de la xarxa d’atenció a les violències masclistes.

Les funcions de la plaça consisteixen en acompanyar la dona i els seus fills i filles víctimes de violència masclista en el seu procés de recuperació i elaborar, des de l’àmbit educatiu, el pla de treball individual de la dona, així com fer el seguiment d’aquest. D’aquesta manera es realitzarà intervenció amb les dones per a la identificació de la violència, així com el procés de significació i comprensió d’aquesta. Alhora l’acompanyarà en la presa de decisions en pro del seu benestar i en les tasques de la seva quotidianitat.

D’entre les funcions, també s’inclou l’organització d’activitats lúdiques del servei d’acolliment i atendre als intents en aquells moments en que la mare no pugui fer-ho per motius de treball, formació o gestions.

Es treballarà de manera conjunta amb la resta de professionals del servei, així com es realitzaran coordinacions amb altres professionals que estiguin intervenint amb la dona.
A nivell organitzatiu, caldrà ésser resolutiva, dinàmica, amb capacitat de reacció, empàtica, proactiva i prepositiva en la construcció del pla de treball de la dona i els seus fills i filles.

Coneixements ofimàtica.

Skip to content