Educadora Social per a suplències en Servei Substitutori de la Llar per dones en situació de violència masclista

Fundació IPSS

Fins el 30/06/2024


SALARI: 2.056,48€ bruts mensuals x 12 pagues.

Des de Fundació IPSS estem buscant incorporar per un periode de 5 mesos una professional de l’àmbit de l’educació social per al servei de suport a la Llar per dones en situació de Violència Masclista.

Les funcions de la plaça consisteixen en:

  • Acompanyar a la dona en el seu procés de recuperació de la situació de violència viscuda.
  • Abordar les conseqüències de la violència masclista en la relació mare-fill/a.
  • Elaborar, d’acord amb la dona, el pla de treball individual i fer-ne el seguiment.
  • Donar suport a la dona en l’organització de la cura dels fills/es.
  • Acompanyar la dona i els seus fills/es, si escau, als recursos de la xarxa comunitària.
  • Organitzar les activitats lúdiques del servei d’acolliment.
  • Promoure la recerca de recursos educatius comunitaris més adequats en cada cas, i d’acord amb les seves necessitats.
  • Col·laborar en iniciatives comunitàries per a la prevenció i la sensibilització de la violència masclista des de la perspectiva educativa.
  • Treballar coordinadament amb la resta de professionals del servei, així com realitzar coordinacions amb altres professionals que estiguin intervenint amb la dona.
Ves al contingut