Educadora Social per a la Casa d’Acollida SIRGA (substitució de vacances)

Fundació Surt. Fundació de Dones

Enviar CV a cv@surt.org

Fins el 10/08/2023


SALARI: 18.000 - 21.000 € bruts anuals

SIRGA és un servei residencial especialitzat que ofereix atenció integral i recursos en el procés de recuperació i reparació a dones que han estat o es troben en situació de violència masclista i també als seus fills i filles.

Funcions del lloc de treball

Encarregar-se de l’àrea educativa del servei i de l’organització del temps i de les activitats.
Vetllar per la convivència en el recurs de les persones acollides.
Gestió quotidiana del servei.
Elaborar la exploració inicial de la dona a la entrada al recurs i realitzar l’informe en coordinació amb el servei de referència del circuit.
Acompanyar i donar suport a la dona i llurs fills/es que estiguin al recurs.
Elaborar conjuntament amb la dona el pla de treball i fer-ne el seguiment.
Realitzar intervenció socioeducativa individual i/o grupal, quant sigui necessari.
Establir els contactes i les coordinacions necessàries amb la xarxa pública o privada.
Acompanyar a la dona i els seus fills i filles als diferents recursos de la xarxa comunitària.
Coordinar-se i treballar els casos de forma col·laborativa amb l’equip multidisciplinari.

Requisits
Titulació de Educació Social / Treball Social
Formació específica en gènere

Experiència en l’àmbit de la especialització: violències masclistes i perspectiva de gènere i feminista

Competències
Coordinació i treball en equip

Alta capacitat d’organització i planificació
Alta sensibilitat per col·lectius vulnerables

Oferim
Jornada completa a 38 hores setmanals
Salari: segons conveni acció social cicle continuat
Contracte: temporal
Lloc treball: Casa d’Acollida

Com inscriure ‘  t
Podeu enviar les vostres candidatures per correu a cv@surt.org amb la referència “Educadora Social SIRGA substitució vacances”

Skip to content