Educadora Social per a la Casa d’Acollida SIRGA

Fundació Surt. Fundació de Dones

Enviar CV a cv@surt.org

Fins el 15/05/2023


SALARI: 18.000 - 21.000 € bruts anuals

Educadora Social per a la Casa d’Acollida SIRGA, substitució de vacances (aproximadament de maig a octubre)

SIRGA és un servei residencial especialitzat que ofereix atenció integral i recursos en el procés de recuperació i reparació a dones que han estat o es troben en situació de violència masclista i també als seus fills i filles.

Funcions del lloc de treball:
 Encarregar-se de l’àrea educativa del servei i de l’organització del temps i de les activitats.
 Vetllar per la convivència en el recurs de les persones acollides.
 Gestió quotidiana del servei.
 Elaborar la exploració inicial de la dona a la entrada al recurs i realitzar l’informe en coordinació amb el servei de referència del circuit.
 Acompanyar i donar suport a la dona i llurs fills/es que estiguin al recurs.
 Elaborar conjuntament amb la dona el pla de treball i fer-ne el seguiment.
 Realitzar intervenció socioeducativa individual i/o grupal, quant sigui necessari.
 Establir els contactes i les coordinacions necessàries amb la xarxa pública o privada.
 Acompanyar a la dona i els seus fills i filles als diferents recursos de la xarxa comunitària.
 Coordinar-se i treballar els casos de forma col·laborativa amb l’equip multidisciplinari.

Requisits:
 Titulació de Educació Social / Treball Social
 Formació específica en gènere
 Experiència en l’àmbit de la especialització: violències masclistes i perspectiva de gènere i feminista

Competències:
 Coordinació i treball en equip
 Alta capacitat d’organització i planificació
 Alta sensibilitat per col·lectius vulnerables

Oferim:
 Jornada completa a 38 hores setmanals
 Salari: segons conveni acció social cicle continuat
 Contracte: temporal
 Lloc treball: Casa d’Acollida

Skip to content