Educador social

Lloc de la Dona-Germenes Oblates

Fins el 01/10/2023


SALARI: Corresponent a la categoria de diplomat del conveni d’acció social.

EL LLOC DE LA DONA, projecte de les GERMANES OBLATES, situat al barri del Raval i que treballa amb dones que viuen en contextos de prostitució, selecciona una persona para incorporar-se a l’equip de treball, com:

EDUCADOR SOCIAL

FUNCIONS:

1. Foment de la participació de les dones:

 • Dinamització i gestió d’activitats transversals i de socialització amb les dones.

2. Gestió de la formació tècnica:

 • Planificació i calendarització de les formacions.
 • Comunicació i difusió.
 • Procés de selecció de les alumnes.
 • Preparació de material per a les sessions.
 • Preparació i gestió de les beques.
 • Avaluació o seguiment del procés d’aprenentatge de les alumnes.

3. Coordinació i gestió de la formació en idioma:

 • Preparació i seguiment de la formació.
 • Coordinar-se amb el voluntariat de les classes d’idioma.
 • Avaluació o seguiment del procés d’aprenentatge de les alumnes.
 • Coordinació amb recursos externs (Servei Solidari, CNL, etc.)
 • Participació a les reunions de la Coordinadora de la Llengua.

4. Coordinació i treball en xarxa amb els professionals, interns i externs, d’altres serveis.

5. Altres tasques transversals en funció de les necessitats de l’entitat.

REQUISITS

 • Interès per identificar-se amb la missió, la visió i els valors de la institució.
 • Experiència laboral com a educador amb dones o en col·lectius d’exclusió social i amb perspectiva de gènere.

COMPETÈNCIES

 • Tècniques:
  • Ofimàtica (Word, Excell, Acces). Noves tecnologies aplicades a la recerca de feina.
  • Català parlat i escrit.
  • Anglès parlat i escrit.
 • Transversals:
  • Adaptabilitat, flexibilitat i polivalència.
  • Planificació i Organització de la pròpia feina, autonomia.
  • Gestió de l’estrès i tolerància a la frustració.
  • Treball en equip. Iniciativa i proactivitat.
  • Negociació, comunicació i relació interpersonal.
  • Responsabilitat professional i disposició vers l’aprenentatge.

FORMACIÓ

 • Grau en l’àmbit de les ciències socials. (Educació social, treball social, pedagogia)

CONDICIONS DEL LLOC DE TREBALL

 • JORNADA I HORARI:
  • Jornada complerta (38’5h)
Skip to content