Educador@ de reforç escolar i centre obert: secundària. Barcelona

Save The Children

Fins el 25/04/2023


SALARI: Remuneració a 22h setmanals: 1.070 € bruts mensuals (pagues extra prorratejades).

Save The Children necessita la incorporació d’un Educador d’atenció a la infància i l’adolescència a Barcelona, ​​per planificar, executar i avaluar aquelles activitats que es realitzen en el marc de l’educació formal i no formal per aconseguir maximitzar l’impacte positiu en els nens i nenes en situació d’especial vulnerabilitat social i/o econòmica, reforçar els coneixements que ja posseeixen i procurar-ne el major grau d’absorció.

CONDICIONS:

  • Lloc de treball: Educador@ de Reforç i Centre Obert.
  • Relació laboral: Fix-discontinu.
  • Jornada: 22 hores setmanals, horari de tarda.

FORMACIÓ REQUERIDA

  • Formació reglada en: Educació Social, Primària, Pedagogia o similars.
  • Imprescindible Títol Homologat de Monitor/a i/o Coordinador/a d’Oci i Temps Lliure; i/o TASOC.
  • Imprescindible domini dels idiomes següents: Castellà i Català.

EXPERIÈNCIA SOL.LICITADA

  • Imprescindible experiència d’almenys 2 anys en llocs semblants.
  • Coneixements i experiència en feina amb adolescència en situació de vulnerabilitat.
  • Valorable experiència a les zones i les localitats d’intervenció.
  • Es valorarà formació i/o experiència en acció comunitària i igualtat de gènere.
Skip to content