Educador@ de reforç escolar i centre obert: primària i secundària. Barcelona

Save The Children

Fins el 31/05/2023


SALARI: Remuneració a 16h setmanals: 770 € bruts mensuals (pagues extra prorratejades).

A Save the Children Espanya busquem un Educador o una Educadora per donar suport i millorar els processos d’integració, benestar, èxit escolar i espais lúdics de nens i nenes en situació d’especial vulnerabilitat social i/o econòmica participants en les nostres intervencions.

Tens almenys dos anys d’experiència en llocs similars? Tens experiència en metodologies d’educació vives?

Save the Children valorarà de forma positiva tota aquella candidatura amb una discapacitat reconeguda igual o superior al 33% o pertanyent a qualsevol altre col·lectiu especialment sensible.

RESPONSABILITATS

1. Planificar, implementar i avaluar activitats.
2. Aplicar metodologies de qualitat pedagògica i social.
3. Facilitar la feina en xarxa amb altres agents.
4. Col·laborar amb les accions organitzatives associades.
5. Generar evidències, avaluació i informes associades

FORMACIÓ I EXPERIÈNCIA

  • Titulació universitària. Preferentment a: Educació Infantil, Social, Primària, Pedagogia.
  • Imprescindible Títol Oficial Monitor en Oci i Temps lliure.
  • Coneixement i experiència en treball directe amb infància, famílies i entorns educatius.
  • Experiència a campaments/Colònies d’estiu.
  • Idiomes: Castellà i Català.
  • Contextes de gran diversitat cultural.
  • Educació Viva, i Parentalitat Positiva.

CONDICIONS

  • Lloc de treball: Educador@ de Reforç i Centre Obert.
  • Relació laboral: Fix-discontinu.
  • Jornada: 16 hores setmanals, horari de vesprada.

 

 

 

Skip to content