Educador@ atenció a la infància i adolescència

Fundació Save the Children

Respondre el formulari

Fins el 30/11/2023


SALARI: A partir de 799€ bruts mensuals.

Àrea del programa: Programes a Espanya, Impulsa la Infància.

Ubicació: Barcelona.

Relació laboral: Fix-discontinu a partir de 16 hores setmanals.

Grau / Categoria: III-5

Objectiu

 • Acompanyar i millorar els processos d’integració, mediació, sensibilització, èxit escolar i espais recreatius dels nens, nenes, adolescents i famílies en situació de vulnerabilitat social i/o econòmica, participants en els nostres serveis.

Responsabilitats

 • Planificar, implementar i avaluar activitats.
 • Aplicar metodologies de qualitat pedagògica i social.
 • Facilitar el treball en xarxa amb altres agents.
 • Col·laborar amb les accions organitzatives associades.
 • Generar evidencies, avaluació i informes associats.

Experiència i coneixements

 • Titulació universitària. Preferentment en: Educació Infantil, Primària, Pedagogia…i Títol Oficial Monitor en Oci i Temps Lliure.
 • Coneixement i Experiència en treball directe amb la infància, les famílies i els entorns educatius.
 • Experiència en colònies/casals d’estiu.
 • Idiomes: Castellà i català.
 • Contextos d’alta diversitat cultural.
 • Educació Viva i Parentalitat Positiva.
 • Aprenentatge cooperatiu.
 • Enfocament dels Drets de la Infància i el Gènere.

Àmbits d’actuació

 • Qualitat Pedagògica.
 • Oci i Temps llilure.
 • Competències Digitals.
 • Seguiment de casos i informe.

Competències

 • Treball en equip.
 • Adaptació i innovació.
 • Orientació als resultats.
 • Resolució de conflictes.

Altres

 • Compliment de: Valors, Visió i Missió; Codi de Conducta i Protocols de Seguretat.
 • IMPRESCINDIBLE Certificat Negatiu del Registre de Delinqüents Sexuals i permís de treball a Espanya.
 • VALORABLE: 33% de discapacitat certificada o pertinença a altres col·lectius en exclusió.
Skip to content