Educador/a torn nit

FUNDACIÓ MARIA RAVENTÓS

Respondre el formulari

Fins el 22/01/2024


SALARI: Segons Conveni Acció Social.

La Residència Maternal és un recurs específic residencial adreçat a dones gestants i/o amb infants menors de 3 anys situat a Barcelona ciutat. (www.fmraventos.org)

DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL: 

Funcions: 

 • Acompanyar a les dones en la construcció del seu projecte personal i maternal. 
 • Intervenir com agent educatiu a nivell individual i grupal en les tasques quotidianes del centre. 
 • Acompanyar en la millora de les seves competències, en la incorporació d’hàbits saludables, en l’estabilitat emocional i en la projecció de la seva xarxa social, etc. 
 • Atendre les necessitats bàsiques de les dones i els seus infants.  
 • Realitzar les gestions derivades de l’atenció educativa: elaboració d’informes i plans de treball, coordinacions professionals amb serveis especialitzats, entitats col·laboradores, recursos de barri, registres, tasques administratives, etc. 
 • Participar de les reunions d’equip i desplegar actuacions conjuntes. 

Requisits: 

 • Titulació Universitària en Educació Social. 
 • Coneixements o formació específica complementària en el camp de la protecció a la infància i adolescència.
 • Experiència mínima de 2 anys en lloc de treballs similars. 
 • Capacitat de treball en equip, iniciativa, autonomia, flexibilitat, visió global de la intervenció, polivalència. 

Es valorarà: 

 • Formació complementària en acompanyament a joves en risc d’exclusió social, gènere, violència, mediació, criança, o altres formacions relacionades.    
 • Capacitat de lideratge, creativitat i capacitat d’innovació. 
 • Habilitats socials i comunicatives. 
 • Capacitat de planificació, organització i processos. 
 • Compromís, responsabilitat i capacitat resolutiva. 

En compliment de l’article 13.5 de la Llei Orgànica 1/1996, de Protecció Jurídica del Menor, es requereix el Certificat d’Antecedents Penals vigent, emès pel Registre Central, abans de la contractació. 

Contracte indefinit, jornada complerta.

Ves al contingut