Educador/a suplències estiu

FUNDACIÓ MARIA RAVENTÓS

Enviar CV a info@fmraventos.org

Respondre el formulari

Fins el 07/06/2023


SALARI: Segons Conveni Acció Social.

La Residència Maternal és un servei residencial d’acció socioeducativa adreçat a dones gestants i/o amb infants menors de 3 anys que es troben en situació de dificultat social, personal i econòmica. La Maternal ofereix el suport necessari i acompanya a la mare i al nadó durant els seus 3 primers anys de vida,  desenvolupa funcions preventives, educatives, assistencials i capacitadores a les dones i els seus infants. 

 Funcions: 

  • Acompanyar a les dones en el seu inici de la maternitat i en la construcció del seu projecte personal. 
  • Intervenir com agent educatiu a nivell individual i grupal en les tasques quotidianes del centre. 
  • Atendre les necessitats bàsiques de les mares i els seus infants. 
  • Acompanyar en la millora de les seves competències, en la incorporació d’hàbits saludables, en l’estabilitat emocional i en la projecció de la seva xarxa social, etc. 
  • Realitzar les gestions derivades de l’atenció educativa (informes, Plans de treball, coordinacions professionals etc.) 
  • Participar de les reunions d’equip i desplegar actuacions conjuntes. 

 Requisits: 

  • Titulació Universitària en Educació Social i coneixements o formació específica complementària en el camp de la protecció a la infància i adolescència. 
  • Es valorarà la formació  en desenvolupament infantil, parentalitat positiva, violència de gènere, adolescències i maternitats en risc,..   
  • Experiència professional mínima de 2 anys en el àmbit de la infància en risc i d’atenció a la dona en llocs de característiques similars en centres residencials. 
  • Capacitat de treball en equip, iniciativa i generació de coneixement, visió global de la intervenció, polivalència i visió crítica. 

En compliment de l’article 13.5 de la Llei Orgànica 1/1996, de Protecció Jurídica del Menor, es requereix el Certificat d’Antecedents Penals vigent, emès pel Registre Central, abans de la contractació. 

Skip to content