EDUCADOR/A SOCIAL TORN NIT/CAP DE SETMANA RESIDÈNCIA MATERNAL

Fundació Maria Raventós

Enviar CV a info@fmraventos.org

Fins el 05/12/2022


SALARI: Salari segons Conveni Acció Social.

La Residència Maternal és un recurs específic residencial adreçat a dones gestants i/o amb infants menors de 3 anys que es troben en situació de vulnerabilitat social. Podreu trobar més informació del projecte a www.fmraventos.org.

Funcions:

 • Acompanyar a les dones en el seu inici de la maternitat i en la construcció del seu projecte personal.
 • Intervenir com agent educatiu a nivell individual i grupal en les tasques quotidianes del centre.
 • Atendre les necessitats bàsiques de les mares i els seus infants.
 • Acompanyar en la millora de les seves competències, en la incorporació d’hàbits saludables, en l’estabilitat emocional i en la projecció de la seva xarxa social, etc.
 • Realitzar les gestions derivades de l’atenció educativa (informes, Plans de treball, coordinacions professionals etc.)
 • Participar de les reunions d’equip i desplegar actuacions conjuntes.

Requisits:

 • Titulació Universitària en Educació Social i coneixements o formació específica complementària en el camp de la protecció a la infància i adolescència.
 • Es valorarà la formació en desenvolupament infantil, parentalitat positiva, violència de gènere, adolescències i maternitats en risc,..
 • Experiència professional mínima de 2 anys en el àmbit de la infància en risc i d’atenció a la dona en llocs de característiques similars en centres residencials.
 • Capacitat de treball en equip, iniciativa i generació de coneixement, visió global de la intervenció, polivalència i visió crítica.

En compliment de l’article 13.5 de la Llei Orgànica 1/1996, de Protecció Jurídica del Menor, es requereix el Certificat d’Antecedents Penals vigent, emès pel Registre Central, abans de la contractació.

Tipus de contracte:

 • Jornada complerta.
 • Torn de nit/caps de setmana.

Les persones interessades podeu enviar el CV a info@fmraventos.org
Data límit de recepció de CV 5 de desembre 2022

Skip to content