Educador/a Social SIS Mataró 37h Suplència llarga durada

Fundació Pere Tarrés

Respondre el formulari

Fins el 05/02/2024


SALARI: No especificat.

Ubicació Mataró (Espanya) / Vacants 1

Resum

A la Fundació Pere Tarrés tenim diferents centres, serveis i projectes de l’àmbit de l’Acció Social, on l’objectiu principal es combatre les desigualtats socials, destacant els col·lectius d’infància, joventut i gent gran, amb una mirada especial a les persones en situació de vulnerabilitat.

Per cobrir les necessitats dels diferents col·lectius, necessitem un/a Educador/a Social a un SIS de Matarò que vetllin per la promoció, prevenció i protecció de les persones.
Vols ajudar-nos a contribuir a fer una societat més justa, diversa i inclusiva?

Què oferim:

 • Formar part d’una entitat on velem per la promoció de la persona des de l’educació, especialment en el lleure i l’acció social.
 • Jornada: 37h hores setmanals dividides en 2 línies de treball: Servei d’atenció diürna (27h) i treball amb famílies (10h).
 • Horari:
 • De dilluns a divendres de 15h a 19.30h.
 • Dilluns i dimecres de 9.30h a 14.30h.
 • Dimarts i dijous de 12.00h a 14.30h.
 • Contracte indefinit de 10h/setmanals en la línea de treball amb famílies.
 • Contracte vinculat a un risc d’embaràs, maternitat, lactància compactada i vacances (12 mesos aprox) de 27h/setmanals.
 • Incorporació: Immediata.

Quines serien les teves funcions?

Servei d’atenció diürna:

 • Proporcionar un espai d’acolliment i convivència, afavorint la cobertura de les seves necessitats que els garanteixin un nivell de benestar adequat.
 • Afavorir el desenvolupament personal, la integració social i l’adquisició d’aprenentatges entre infants.
 • Disminuir les situacions de risc i prevenir situacions de desprotecció.
 • Oferir atenció individualitzada i en grup als infants i adolescents en situació de risc.
 • Acompanyar l’infant o adolescent a centres educatius o altres serveis i recursos del territori per evitar l’absentisme i afavorir la seva integració social.
 • Compensar la manca de cobertura de les necessitats bàsiques de l’infant o l’adolescent pel seu nucli familiar.
 • Prevenir i disminuir les situacions de desprotecció infantil.

Treball amb famílies

 • Observar les pautes de comportament entre tutors/es i menors i garantir la seva evolució.
 • Responsabilitzar a les famílies en els rols que els hi pertoquen com a tals.
 • Orientar, assessorar i facilitar eines i habilitats a les famílies per millorar la seva cura d’infants i adolescents.
 • Millorar les relacions familiars, la criança i les relacions entre els membres de la unitat de convivència.
 • Identificar les dinàmiques familiars aprofundint en la presa de consciència per part de la família.
 • Oferir suport a les relacions familiars mitjançant l’adquisició d’hàbits d’estudi, higiene, alimentació, educació, entre d’altres.
 • Reforçar el vincle afectiu entre les famílies i els infants i adolescents.
 • Acompanyar les famílies en el seu procés de canvi dinàmiques.
 • Treballar la integració i socialització i reforçar els sistemes de suport social.
 • Generar espais de suport mutu per a famílies.
 • Reduir els factors d’estrès que puguin influir negativament en la família i enfortir la seva capacitat per enfrontar-se eficaçment als problemes.

Requisits

 • Grau o diplomatura en Educació Social.
 • Experiència en treball amb infants i adolescents.
 • Experiència en treball amb families.
 • Molt valorable tenir formació en sistèmica.
 • Disposar del certificat negatiu de delictes sexuals.
 • Possibilitat de incorporació immediata.
Skip to content