Educador/a Social – SAR Vallès Oriental

Intress

Respondre el formulari

Fins el 15/07/2024


SALARI: 1.857,69€ bruts mensuals x 14 pagues (26.007,66€ bruts anuals).

Ubicació Barcelona (Espanya) / Vacants 1

Resum

Intress cerca un/a Educador/a Social per cobrir de manera estable el servei d’Acolliment i Recuperació (SAR) per a la dona víctima de violència de gènere, ubicat al Vallès Oriental.

Els serveis d’acolliment I recuperació són serveis especialitzats, residencials i temporals, que ofereixen acolliment i atenció integral per a possibilitar el procés de recuperació i reparació a les dones i als filles i fills dependents, que requereixen un espai de protecció a causa de la situació de risc motivada per la violència masclista.

El servei d’acolliment i recuperació prestarà els serveis 365 dies l’any.
Persones destinatàries:

 • Dones que han estat o estan en situacions de violència masclista.
 • Les filles i fills a càrrec d’aquestes dones.

L’objectiu és l’acolliment residencial i la recuperació integral de les dones que han estat o estan ensituació de violència masclista en l’àmbit de la parella, així com dels seus fills i filles a càrrec.

Què farás?

 • Acompanyament de la dona als recursos de qualsevol institució o organització.
 • Participar, al costat de la resta de l’equip, en el desenvolupament del pla d’atenció individualitzat.
 • Dissenyar i programar la intervenció educativa dels casos assignats.
 • Implementar activitats educatives i de suport social i entrenament específic en cada cas.
 • Acompanyar, coordinar i fer costat a les usuàries en el desenvolupament de la seva vida diària.
 • Intervenir i facilitar la integració diària des d’una perspectiva de desconstrucció de l’estigma, enfocament de drets humans i mediació intercultural.
 • Potenciar les fortaleses i recursos de les usuàries i els seus fills i filles quan correspongui.
 • Treballar en la recuperació de la relació de la usuària amb xarxa familiar i social.
 • Elaboració d’informes.
 • Valoració individual de les necessitats de suport i atenció professional en l’àmbit socioeducatiu de les dones ateses.

Què oferim?

 • Data d’incorporació: immediata.
 • Tipus de contracte: indefinit, posició estable.
 • Jornada: 38h.
 • Horari:
 • Divendres nit 21h a 9h.
 • Dissabte nit 21h a 9h.
 • Diumenge nit 21h a 8h.
 • Reunió equip dimarts 9:15h a 12:15h.

La ubicació del centre és confidencial, és una direcció protegida.

Formaràs part d’una entitat involucrada en la integritat de les persones en situació de vulnerabilitat social. Compromesa amb les dones que pateixen situacions de violència masclista.

Requisits

Què esperem de tu?

Formació acadèmica necessària:

 • Diplomatura o Grau en Educació Social.

Experiència professional necessària:

 • Almenys 1 any d’experiència com a Educador/a Social en atenció i intervenció amb dones i/o formació específica en l’àrea de violència de gènere.

Coneixements necessaris:

 • Coneixements sobre intervenció grupal.
 • Certificat de nivell C de català.

Altres requisits:

 • Capacitat organitzativa i d’iniciativa pròpia.
 • Capacitat comunicativa.
 • Gestió de conflictes i processos de mediació.

Altres aspectes a valorar:

 • Formació específica en l’àrea de violència de gènere.
 • Coneixements sobre perspectiva de gènere.
 • Persona flexible, creativa i empàtica.

Pot ser una nova oportunitat per a tu per crèixer com a professional en l’àmbit de la igualtat i gènere, enfocat en promoure una millor qualitat de vida en aquelles persones que pateixen situacions de violència.

No ho pensis més, i apunta’t!

Intress es compromet a través de la seva Política de Gestió de Persones i compromisos adoptats en l’III Pla d’Igualtat de Intress, en el seu Eix 2, a gestionar els processos de selecció externa i promoció interna amb el compromís d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes, tant des de Intress com des de les entitats col·laboradores, que asseguraran la igualtat i dotaran de perspectiva de gènere als seus processos selectius.

Ves al contingut