Educador/a social medi obert Castellbisbal suplència

Fundació Pere Tarrés

Respondre el formulari

Fins el 22/11/2023


SALARI: No especificat.

Ubicació Castellbisbal (Espanya) / Vacants 1

Resum

La Fundació Pere Tarrés cerca un educador/a social per medi obert, per a Castellbisbal per cobrir una suplència del 21/11/2023 – 5/12/2023, ambos inclosos.

Funcions:

 • Analitzar i detectar necessitats d’adolescents i joves al propi medi.
 • Afavorir els processos de socialització dels adolescents i els joves.
 • Prevenir i detectar les situacions de risc.
 • Prevenció d’abusos i assetjaments.
 • Promoure actituds participatives, cíviques i, si s’escau, de mediació en cas de conflicte.
 • Donar sortida a les inquietuds i necessitats dels adolescents i els joves mitjançant un treball d’aprenentatge en la participació.
 • Impulsar la millora de les condicions dels adolescents i els joves del municipi, utilitzant la dinamització i l’educació no formal com a eina per assolir-la.
 • Facilitar les accions amb adolescents i joves per tal d’afavorir iniciatives de convivència ciutadana i prevenció de conductes incíviques.
 • Sensibilitzar a la comunitat sobre les dificultats i problemàtiques dels adolescents i els joves, i que se’ls visualitzi com a persones de ple dret i amb necessitats específiques.
 • Dinamitzar activitats socioeducatives cohesionadores i enriquidores que afavoreixin l’arrelament en el seu entorn.
 • Reduir els casos problemàtics existents.
 • Vetllar per l’eliminació dels efectes i impactes de les problemàtiques que s’hagin pogut produir.
 • Educar en valors.

Que oferim:

 • Contracte d’interinitat del 21/11/2023 – 05/12/2023.
 • Jornada de 26h/setmanals.
 • Dilluns 9.30h – 13.30h // Dimarts a divendres 15.30h – 20.30h.

Requisits

 • Titulació en Educació Social.
 • Experiència en intervenció socioeducativa amb adolescents i joves.
 • Experiència en intervenció en medi obert.
 • Valorable residir a Castellbisbal o coneixement del territori.
 • Disposar del certificat negatiu de delictes sexuals.
 • Nivell C de català.
Skip to content