Educador/a social en l’àmbit de la violència masclista Hospitalet de Llobregat

El Safareig. Grup de dones feministes de Cerdanyola

Fins el 31/07/2024


SALARI: Segons conveni col·lectiu d’acció social.

Es precisa educador/a social especialitzada en l’àmbit de les violències masclistes per a treballar en un SIE

Requisits:

 Formació imprescindible:

 • Grau o diplomatura en educació social.
 • Formació en violència masclista.
 • Formació en perspectiva de gènere.

Experiència imprescindible: Experiència mínima de dos anys en llocs de feina de naturalesa similar.

Competències personals: capacitat de treball en equip, eines d’intervenció individual/ grupal i comunitari , etc.

Es valorarà experiència en atenció directa a CSS, SIE, Cases acollida, etc.

Funcions:

 • Primera acollida a dones en situació de violència masclista.
 • Valoració de la situació de risc de la dona i criatures i dels àmbits afectats: salut, estat emocional, relació afectiva, relació amb els fills/es,etc.
 • Seguiment de la dona des del l’àmbit social.
 • Acompanyament en la presa de decisions.
 • Atenció grupal i dinamització de grups.
 • Elaboració d’informes pertinents.
 • Registre dels expedients dels casos i la seva informatització.
 • Encarregar-se de l’àrea educativa del servei i de l’organització del temps i de les activitats.
 • Acompanyar i donar suport als i les menors que estan involucrats amb situacions de violència.
 • Realitzar programes educatius individualitzats, quan sigui necessari.
 • Establir els contactes i les coordinacions necessàries amb la xarxa pública o privada.
 • En cas de dones migrades, acompanyar-les en el procés de coneixement del nou entorn.
 • Actuar com a pont entre la dona i la comunitat (pròpia o d’acollida)

Jornada completa.

Lloc: Hospitalet de Llobregat.

Contractació subjecta a licitació.

Skip to content