Educador/a Social (dones violència masclista) SSL al Baix Llobregat

Intress

Respondre el formulari

Fins el 02/04/2024


SALARI: 808,58€ bruts mensuals x 14 pagues, 11.320,12€ bruts anuals.

Ubicació Barcelona (Espanya) / Vacants 1

Resum

Intress necessita incorporar un/a Educador/a Social per cobrir una vacant de manera estable al servei SSL (SSL (Servei substitutori de la llar per a dones en situació de violència masclista i les seves filles i fills a càrrec) ubicat al Baix de Llobregat, Barcelona.

És un recurs residencial d’acolliment que atén a dones, i a les seves filles i fills que han estat víctimes de violència masclista.

Què farás?

 • Participar, al costat de la resta de l’equip, en el desenvolupament del pla de treball.
 • Dissenyar i programar la intervenció educativa dels casos assignats.
 • Implementar activitats educatives i de suport social.
 • Acompanyar, coordinar i fer costat a les usuàries en el desenvolupament de la seva vida diària.
 • Intervenir i facilitar la integració diària des d’una perspectiva de desconstrucció de l’estigma, enfocament de drets humans i mediació intercultural.
 • Potenciar les fortaleses i recursos de les usuàries i els seus fills i filles quan correspongui.
 • Elaborar informes.
 • Valoració individual de les necessitats de suport i atenció professional en l’àmbit socioeducatiu de les dones, nenes i nens atesos.
 • Acompanyament als recursos de qualsevol institució i/o organització.

Què oferim?

 • Data d’incorporació: març 2024.
 • Tipus de contracte: fix-indefinit.
 • Jornada: 19,25h setmanals.
 • Horari: dilluns-divendres.
 • En principi les tardes de dilluns a dijous, i el matí el divendres, l’horari es flexible s’ha de determinar amb l’equip, però normalment es fa de 16.30 a 20.00h.

Requisits

Formació mínima necessària:

 • Formació Universitaria o habilitació en Educació Social.
 • Formació específica sobre violència de gènere.

Experiència professional mínima:

 • 2 anys d’experiència com a Educador/a Social.
 • Experiència prèvia realitzant labors d’intervenció i atenció a dones, nenes i nens víctimes de violència de gènere.

Altres coneixements valorats:

 • Perspectiva de gènere.
 • Metodologia en intervenció socioeducativa i psicosocial.
 • Recursos socials per a dones i infància víctimes de violència de gènere.
 • Interseccionalitat.

Altres requisits:

 • Residència al Baix Llobregat o bé a prop de la zona.

Necessari disposar del certificat negatiu de delictes penals de naturalessa sexual.

Intress es compromet a través de la seva Política de Gestió de Persones i compromisos adoptats en l’III Pla d’Igualtat de Intress, en el seu Eix 2, a gestionar els processos de selecció externa i promoció interna amb el compromís d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes, tant des de Intress com des de les entitats col·laboradores, que asseguraran la igualtat i dotaran de perspectiva de gènere als seus processos selectius.

Ves al contingut