Educador/a social del Servei d’Informació i dinamització Juvenil Montcada i Reixac

Fundació Pere Tarrés

Respondre el formulari

Fins el 15/03/2023


SALARI: No especificat.

Ubicació Montcada i Reixac (Espanya) / Vacants 2

Resum
A la Fundació Pere Tarrés tenim diferents espais on l’objectiu es respondre les necessitats i demandes dels joves des del punt de vista de l’educació, la formació, el treball, el temps lliure, la salut o la participació.

Estem cercant 2 educadors/es Socials que principalment, informaran, orientaran i assessoraran als joves entre 12 i 30 anys sobre tots els temes que siguin del seu interès.

Quines serien les teves funcions?

 • Fer la programació, gestió, organització, i execució dels serveis, projectes i accions.
 • Realitzar el seguiment i avaluació dels serveis, projectes i accions desenvolupats, realitzar la recollida d’indicadors i anàlisis amb una periodicitat trimestral.
 • Conèixer la realitat juvenil del municipi i connectar els diferents tipus i grups de joves (associacions juvenils, joves de secundària, grups informals,…) amb iniciatives o recursos existents, i vetllar perquè es vinculin a la dinàmica dels serveis de joventut.
 • Atendre les demandes, consultes i problemes personals del jovent per fer l’acompanyament més adient i atendre a les famílies que demanin informació o tinguin dubtes o suggeriments.
 • Desenvolupar la gestió dels espais dels servei de joventut, les hores que aquests restin oberts i les hores destinades a la preparació i treball intern, dissenyar i executar els programes d’activitats socioculturals, educatius i comunitaris.

Que oferim?

 • Formar part d’una entitat on velem per la promoció de la persona des de l’educació, especialment en el lleure i l’acció social.
 • Contracte indefinit.
 • Jornada de 25 h setmanals.
 • Horaris de tarda per fer el treball d’intervenció i algun matí per el treball de coordinació.
 • Esporàdicament i segons necessitat algun cap de setmana i/o nit.

Requisits

Quins son els requisits per formar part?

 • Grau en Educació social.
 • Experiència fent dinamització amb joves.
 • Certificat Negatiu de Delictes sexuals.

Que valorem?

 • Que la persona sigui: Flexible, que tingui habilitats comunicatives, empàtic/a, amb molta iniciativa, autònom/a, actiu/va, organitzat/da, responsable, amb disposició a l’aprenentatge i residència en Montcada i Reixac.
Skip to content