EDUCADOR/A SOCIAL del PROJECTE HABITATGES D’INCLUSIÓ a Santa Coloma de Gramenet

Fundació Maria Raventós

Respondre el formulari

Fins el 11/11/2022


SALARI: Segons conveni d’acció social.

La Fundació Maria Raventós acull i acompanya a dones en situació de risc d’exclusió social, amb especial atenció a les que tenen infants a càrrec menors de 10 anys, per potenciar al màxim les seves capacitats i puguin emancipar-se garantint un itinerari vital constructiu i un desenvolupament saludable del seu infant.
La Fundació compta amb una Xarxa de 15 pisos a Barcelona i a Santa Coloma de Gramenet. (www.fmraventos.org)

Funcions:

 • Acompanyar a les dones joves en la construcció del seu projecte personal i maternal.
 • Intervenir com agent educatiu a nivell individual i de convivència en els diferents habitatges.
 • Acompanyar en la millora de les seves competències, en la incorporació d’hàbits saludables, en l’estabilitat emocional i en la projecció de la seva xarxa social, etc.
 • Vetllar per garantir un entorn segur pels infants atesos amb les seves mares.
 • Realitzar les gestions derivades de l’atenció educativa: elaboració d’informes i plans de treball, coordinacions professionals amb serveis especialitzats, entitats col·laboradores, recursos de barri, etc.
 • Participar de les reunions d’equip i desplegar actuacions conjuntes.

Requisits:

 • Titulació Universitària en Educació Social i coneixements o formació específica complementària en el camp de la protecció a la infància i adolescència.
 • Es valorarà la formació en acompanyament a joves extulelats, criança i desenvolupament infantil, monoparentalitat, violència de gènere, participació i acció comunitària.
 • Experiència professional mínima de 2 anys en el àmbit de la infància en risc i en projectes d’habitatge.
 • Capacitat de treball en equip, iniciativa i generació de coneixement, visió global de la intervenció, polivalència i visió crítica.

En compliment de l’article 13.5 de la Llei Orgànica 1/1996, de Protecció Jurídica del Menor, es requereix el Certificat d’Antecedents Penals vigent, emès pel Registre Central, abans de la contractació.

Tipus de contracte:

 • Contracte temporal renovable.
 • Jornada laboral de 30h amb flexibilitat horària.
 • Salari segons conveni d’acció social.

Podeu adreçar el vostre C.V. a: fmraventos.org/contacte
Data límit de recepció de CV 11/11/2022

Skip to content