Educador/a social CRI Hort de la Vila

Sant Joan de Déu Serveis Socials

Fins el 24/07/2023


SALARI: 1.800 € - 1.900 € mensuals.

Funcions: 

 •  Participar juntament amb treball social en l’elaboració del diagnòstic social dels residents del centre.
 • Realitzar, dinamitzar i avaluar un programa soci educatiu fomentant la participació activa dels residents del centre i facilitant sempre que sigui possible la participació de treballadors i voluntaris.
 • Elaboració, seguiment i avaluació d’un diagnòstic i pla d’intervenció educatiu per a aquells residents que així ho requereixin ajustat a les seves necessitats.
 • Responsabilitzar-se de la planificació, organització i execució d’aquelles activitats d’oci i lúdiques organitzades per als usuaris del centre a nivell individual, grupal o comunitari.
 • Coordinar a l’equip de voluntariat que participa en les activitats soci educatives del centre
 • Elaboració de tota aquella documentació i informes que així es requereixi.
 • Participar i fomentar el treball basat en el sistema de gestió de qualitat implantat en el centre.
 • Coordinar-se i treballar en equip amb tot el personal d’intervenció directa amb l’objectiu de realitzar una atenció integral a l’usuari.
 • Seguiment i coordinació dels serveis d’atenció a les necessitats bàsiques del centre.
 • Tutorització d’alumnes en pràctiques d’Educació social.
 • Participar de les reunions d’equip i aportar la informació necessària per a poder compartir el procés d’intervenció soci laboral amb la resta de l’equip.
 • Participar de grups, esdeveniments i jornades que es considerin adequades per a millorar la intervenció oferta en el centre.

Requisits: 

 • Formació General:Estudis Universitaris del Grau o equivalent a Educació Social.
 • Formació Específica:
  • Coneixements sobre els processos d’inserció soci laboral en persones en situació d’exclusió social i eines per al seu desenvolupament.
  • Gestió de programes soci educatius.
  • Formació en tècniques d’abordatge en situacions de conflicte o similar.
  • Formació en habilitats socials i comunicatives.
  • Nivell avançat en Ofimàtica, Windows, Internet.

Experiencia:

 • Mínim 1 any d’experiència en lloc de treball similar, en l’àmbit de l’exclusió social i/o persones sense llar.
 • Mínim 2 anys en la programació i coordinació d’activitats soci educatives per a persones en situació d’exclusió social.

Aptituds / Actituds:

 • Identificació amb els valors de l’Orde Hospitalari Sant Joan de Déu.
 • Flexibilitat.
 • Capacitat de treball en equip.
 • Capacitat d’organització i planificació.
 • Bon maneig de les actituds i habilitats socials i de comunicació.
 • Capacitat per a la presa de decisions.
 • Gestió d’activitats.
 • Creativitat i iniciativa.
 • Orientació a la persona.

 

Skip to content