Educador/a Social – Centre de dia joves migrants

Pere Claver Grup

Fins el 16/02/2024


SALARI: 24.677.80€ bruts anuals.

Pere Claver Grup som una entitat sense ànim de lucre, amb compromís social i vocació de servei públic.
Acompanyem les persones que viuen una situació de vulnerabilitat, des del vincle emocional i amb vocació comunitària, en els àmbits de la salut mental, serveis socials, drets i suports, inclusió laboral i especialitats de salut.

La Casa Jove – Dar Chabab, és un equipament per a joves migrants en situació de vulnerabilitat i de carrer ubicat al barri del Fort Pienc de Barcelona. Som un equip multidisciplinar que atenem a joves a través de l’acollida, l’acompanyament i la inclusió social.

Cerquem un/a Educador/a Social al Centre de dia La Casa Jove – Dar Chabab.

Les principals funcions a realitzar són:

 • Donar suport i acompanyament en les activitats bàsiques de la vida diària en el centre.
 • Donar acompanyament i suport emocional a les persones usuàries.
 • Dinamitzar activitats lúdiques i formatives especificades en la programació d’activitats.
 • Implementar les accions socioeducatives oportunes per a assolir els objectius establerts en el Pla de Treball Individual per a la seva consolidació.
 • Afavorir dinàmiques adreçades a fomentar els hàbits d’autonomia i desenvolupament personal dels i les usuaris/es.
 • Col·laborar tant amb l’equip d’atenció directa com amb l’equip tècnic multidisciplinar, per tal de recollir i comunicar tota la informació necessària per establir el tipus d’intervenció a realitzar amb cada persona usuària.
 • Elaborar el Pla de Treball Individual de les persones usuàries assignades en coordinació i col·laboració amb la resta de l’equip, així com ser la figura de referent educatiu.
 • Informar a la Direcció o personal de suport les incidències més rellevants que puguin produir-se en el desenvolupament d’aquestes funcions, d’acord amb els protocols establerts.
 • Complir amb la normativa i les mesures de prevenció de riscos laborals.
 • Participar en les reunions periòdiques de l’equip de treball.
 • Registrar diàriament les intervencions i incidències a l’aplicatiu del servei.
 • Conèixer i complir els requisits establerts pel sistema de gestió de qualitat i medi ambient definits en el Manual de gestió de l’organització i el document de Recomanacions mediambientals o altres documents anàlegs.
 • Dur a terme totes aquelles tasques que es requereixi, d’acord amb les funcions i competències pròpies d’aquest lloc.

T’oferim:

 • Treballaràs en un centre referent a Catalunya amb un equip de professionals amb vocació per a l’atenció a les persones i podràs acompanyar-los en el seu desenvolupament professional.
 • Formaràs part d’un Grup referent en el sector salut i serveis social/on podràs consolidar la teva trajectòria professional a l’hora que et segueixes formant.
 • El Centre de Dia La Casa Jove – Dar Chabab està molt ben comunicat.

Condicions laborals:

 • Incorporació: Immediata.
 • Tipus de contracte: Indefinit.
 • Jornada: Completa (100% de la jornada).
 • Horari: Variable de 9h a 21h tres dies a la setmana i caps de setmana alterns. (setmana curta / setmana llarga).
 • Conveni col·lectiu d’aplicació: Acció Social amb infants, joves, families i altres en situació de risc de Catalunya.
 • Imprescindible titulació de grau universitari o equivalent en Educació Social.
 • Experiència mínima de sis mesos en atenció i acompanyament a adolescents i/o joves.

Competències professionals:

 • Orientació la persona usuària.
 • Comunicació.
 • Treball en equip.
 • Adaptació al canvi/flexibilitat.
 • Aprenentatge continu.
 • Resolució de conflictes.
 • Interès en el treball amb persones amb trastorns mentals greus.
 • Capacitat d’anàlisi de situacions complexes.
 • Capacitat crítica constructiva.

Altres requisits:

 • Nivell alt de català i castellà.
 • Es valorarà coneixements bàsics de darija.
 • Es valorarà experiència en salut mental i migració.
 • Es valorarà experiència amb joves migrants, CRAE i centres de protecció.

Beneficis socials:

 • Conciliació de la vida personal, familiar i laboral: Dia festiu el dia de l’aniversari! Així com compromís amb la maternitat i la paternitat -allargant el permís-, dies de lliure disposició escolar, etc.
 • Pla de retribució flexible (assegurança de salut, targeta menjador, escola bressol, targeta transport).
 • Gratificacions per fets vitals (naixement o adopció, i casament o parella de fet)
 • Suport emocional i coaching gratuït.
 • Serveis subvencionats (Institut Dental Pere Claver, Institut d’Al·lèrgia Pere Claver, Activitats Institut Docència, Recerca i Innovació, etc.)
 • Recolzament econòmic i en hores dins de la jornada laboral en formació i recerca.
 • Descomptes en altres serveis.
Skip to content