Educador/a social – caps de setmana matí – estable

GRUP SANT PERE CLAVER

Fins el 26/05/2023


SALARI: 851,32 € mensuals x 14 pagues.

Pere Claver Grup som una entitat sense ànim de lucre, i de servei públic, que atenem persones amb problemes de salut mental, persones amb discapacitat intel·lectual i altres col·lectius vulnerables, mitjançant una xarxa de centres i serveis comunitaris, residencials i productius, de caràcter sanitari, social i laboral, i majoritàriament concertats amb les administracions públiques.

El centre de Reinserció Social Cal Muns és un centre social especialitzat d’acolliment residencial temporal que atén persones en situació de sense llar que tenen un diagnòstic en salut mental.

Actualment disposa de 45 places destinades a homes i dones entre 18 i 64 anys.

Funcions del lloc:

 • Informar la direcció del centre del funcionament general del torn.
 • Coordinar i supervisar l´equip educatiu de caps de setmanes matins.
 • Organitzar els acompanyaments mèdics/socials i les activitats socioeducatives dels usuaris/àries dins del torn.
 • Gestionar les emergències i les cobertures de personal urgent dins del torn d’acord amb els protocols establerts.
 • Gestionar els diners i les targetes de metro dins del torn.
 • Elaborar i supervisar el pla de treball individual dels usuaris assignades en col·laboració de la resta de l’equip.
 • Acompanyar els usuaris/es en les activitats de la vida diària a la residència.
 • Implementar les accions socioeducatives oportunes per aconseguir els objectius establerts al pla individual de treball dels usuaris/es.
 • Programació i execució del programa dactivitats dins del centre.
 • Administrar medicaments per via oral i tòpica ja prescrits i preparats amb la supervisió de lequip sanitari.
 • Emplenar registres i documentació propis de les intervencions efectuades amb cada persona usuària.

Condicions laborals:

 • Categoria laboral: Educador/a social.
 • Tipus de contracte: indefinit.
 • Conveni Col·lectiu: XIV Conveni col·lectiu de centres i serveis d’atenció a persones amb discapacitat.
 • Jornada contractada: 61%
 • Horari de treball: divendres, dissabtes i diumenges de 07:00h a 15:15 h. Un divendres al mes de reunions i/o formacions online en horari de matins de 11h a 14:30h.
 • Dieta inclosa.

INCORPORACIÓ 29 DE MAIG DE 2023.

Requisits:

 • Diplomatura o Grau en Educació Social.
 • Manipulador d’Aliments.
 • Certificat de delictes de Natura Sexual.

Observacions:

 • Es valorarà experiència en serveis de salut mental, discapacitat o de la xarxa d’atenció a persones en situació de sense llar.
 • Experiència en la supervisió i la coordinació d’equips.
Skip to content