Educador/a Social Barcelona

Companyia Filles de la Caritat Sant Vicenç de Paul Llar de Pau

Fins el 19/08/2024


SALARI: 26.007,66 € anuals.

Des de la Companyia de les filles de la Caritat de Sant Vicenç de Paul estem seleccionant un Educador/a Social per a l’àmbit d’Atenció Humanitària per a Barcelona Contracte Indefinit. Incorporació immediata.

Funcions

 • Atenció individual i/o grupal a les persones beneficiàries. Tutorització de persones beneficiàries.
 • Organització i supervisió als habitatges. Suport a les tasques logístiques relacionat amb els habitatges i les persones beneficiàries del programa.
 • Elaboració, realització i seguiment de tallers i activitats individuals i grupals definides al programa i als itineraris de les persones beneficiàries.
 • Acompanyament a entitats i organismes amb les persones beneficiàries per donar-los suport a les gestions.
 • Planificació, elaboració i seguiment d’Itineraris Integrals d’Intervenció.
 • Intervencions en situació de convivències/crisi entre les persones beneficiàries del programa. Mediació en situació de conflicte.
 • Gestió, seguiment i justificació d´ajuts econòmics.
 • Realització dinformes del programa: justificació, seguiment i avaluació del programa; detecció de necessitats i elaboració de propostes de noves accions i/o línies de treball.
 • Coordinació amb l’equip humà (tècnics com de voluntaris) adscrit al programa i a l’Entitat.
 • Detecció i, si escau, derivació de persones beneficiàries especialment vulnerables dins de l’habitatge.
 • Gestió del programa a través de la base de dades de l’Entitat així com altres aplicacions utilitzades en la gestió del programa.
 • Participació i/o desenvolupament i aplicació de les activitats formatives dutes a terme per l’Entitat.
 • Participació activa en reunions internes o externes que se’l designin.
 • Elaboració de documents, informes i compliment de requisits administratius per al seguiment del programa.

Requisits Mínims

 • Titulació: Diplomatura/Grau o habilitació professional Educador/a Social emesa col·legi professional d’educació social.
 • Experiència: mínima 1 any en lloc similar.
 • Formació especialitzada en algun àmbit relacionat amb la protecció internacional i les migracions.
 • Formació en gènere, mediació i resolució de conflictes, intervenció en violència de gènere.
 • Idiomes: Anglès i/o francès. Valorable àrab.
 • Informàtica: Maneig del paquet office.

 

 

Ves al contingut