Educador/a responsable del servei Rumb a la feina a Badalona

Casal dels infants

Fins el 03/05/2024


SALARI: 2.120,40€ bruts mensuals x 12 pagues.

Formació

 • Titulació universitària en Educació Social, Psicologia, Pedagogia o altres estudis afins.

Competències

 • Capacitat de treball per objectius, optimitzant els recursos disponibles.
 • Capacitat per elaborar, aplicar i avaluar plans de treball (individual i grupal) en la intervenció socioeducativa acord amb les necessitats detectades.
 • Capacitat de coordinació i treball en xarxa amb serveis, projectes i recursos tant de l’entitat com amb les xarxes locals dels territoris.
 • Capacitat de dissenyar, executar, avaluar i fer seguiment d’accions socioeducatives i itineraris d’acompanyament a la inserció laboral i social per persones en risc social.
 • Capacitat per a la gestió i organització d’itineraris d’acompanyament laboral.
 • Capacitat, coneixements i autonomia resolutiva davant d’imprevistos i incidències, mediació i resolució de conflictes.
 • Treball en equip, per tal de generar un clima de treball distès, acollidor i basat en el respecte i el protagonisme de la persona.
 • Persona emprenedora, positiva, dinàmica i amb habilitats comunicatives.

Experiència i requeriments

 • Experiència en acompanyament en itineraris sociolaborals amb persones en situació de risc d’exclusió social mínima de 1 any.
 • Coneixement general del context social i empresarial de la ciutat de Badalona.
 • Coneixement del treball per competències.
 • Alt nivell de coneixement de l’entorn Google Workspace.
 • Alt nivell d’experiència en la gestió de base de dades i Excel.
 • Domini de la llengua catalana (equivalent a nivell C).
 • Coneixements amb Fons Socials Europeus, programes subvencionats o programes de la Fundació La Caixa.
 • Es valorarà competències i expertesa en l’ús de tecnologies digitals per a l’èxit educatiu, la cura del benestar digital i la creació maker.

Tasques

 • Responsable del Servei.
 • Programació, execució i avaluació del projectes vetllant pel seu bon funcionament i consecució d’objectius.
 • Seguiment d’objectius, recull d’indicadors i control pressupostari del projecte.
 • Coordinació d’equips mixtes (personal contractat, voluntaris i estudiants en pràctiques).
 • Coordinació i treball en xarxa amb projectes, serveis i recursos tant de l’entitat com amb les xarxes locals del territori.
 • Programar i dinamitzar accions de treball i fidelització amb les empreses.
 • Intermediació amb empreses del sector.
 • Elaboració de memòries de seguiment i rendició de comptes als finançadors.
 • Acollida dels/les participants i acompanyament a les persones per a la definició i execució del projecte professional.
 • Acompanyament a les persones durant el procés de recerca de feina: oferir suport i assessorament als i les participants mentre realitzen accions de recerca activa de feina.
 • Programació, execució i avaluació d’espais grupals formals i no formals. Dinamització d’accions formatives grupals tan de competències transversals com tècniques.

Horari 40h setmanals de dilluns a divendres en horari de matins majoritàriament.

Contracte Indefinit.

Incorporació Maig 2024.

Altres Imprescindible disposar del Certificat d’antecedents de delictes sexuals.

Skip to content