Educador/a reforç escolar i centre obert Barcelona

Save The Children

Fins el 15/02/2023


SALARI: Salari per jornada de 20h: 970€ bruts mensuals.

Save The Children requereix la incorporació d’educadors/es de reforç escolar a un centre educatiu a Barcelona, per planificar, executar i avaluar aquelles activitats que es realitzen en el marc de l’educació formal i no formal per aconseguir maximitzar l’impacte positiu en els nens i nenes en situació d’especial vulnerabilitat social i/o econòmica, reforçant els coneixements que ja posseeixen i procurant el major grau d’absorció dels mateixos.

FUNCIONS:

 • Identificar processos, òrgans i mecanismes de participació infantil que existeixen en els territoris on treballem per acompanyar i facilitar la participació dels nens i nenes dels nostres programes.
 • Enfortir les capacitats (a nivell individual i organitzatiu) segons les necessitats i els interessos dels nens i nenes dels nostres programes per participar en assumptes que els afectin.
 • Facilitar, dinamitzar, recolzar i avaluar les activitats i processos de participació realitzats en els nostres programes.
 • Facilitar el treball en xarxa amb altres agents (centres, serveis, entitats socials, govern local…) per garantir i millorar la participació dels nens i nenes.
 • Complir amb la gestió documental del servei: assistències, contractes, informes.
 • Col·laborar amb accions d’incidència, recollida d’evidències, comunicació i difusió.
 • Qualsevol altra tasca, d’acord amb la seva categoria professional, que li sigui encomanada pel seu responsable.

FORMACIO REQUERIDA:

 • Formació universitària en: Educació Infantil, Primària, Pedagogia o similars.
 • Formació i coneixements en sostenibilitat ambiental, APS i educació per a la ciutadania.
 • Coneixements tecnològics; Ofimàtiques –Word, Excel, PowerPoint, Access…
 • Títol de Monitor/a i/o Coordinador/a d’Oci i Temps Lliure; i/o TASOC
 • IMPRESCINDIBLE domini dels idiomes següents: Castellà i Català.
 • Valorable bon nivell d’anglès.

EXPERIENCIA SOL·LICITADA:

 • Imprescindible experiència de com a mínim 2 anys en treballs similars, valorable en reforç i/o reforç escolar.
 • Coneixements i experiència en treball amb nens i nenes en situació de vulnerabilitat.
 • Valorable experiència en les zones i localitats d’intervenció.
 • Es valorarà formació i/o experiència en acció comunitària i igualtat de gènere.

CONDICIONS:

 • Tipus de contracte: Fix discontinu.
 • Jornada: 20h a les tardes.

INSCRIPCIONS:

Enviar CV actualitzat fins al 15 de febrer a seleccion.personal@savethechildren.org

 

Ves al contingut