Educador/a per la dinamització de projectes socioeducatius per a jovent extutelat

Camins Fundació Social Escola Pia

Respondre el formulari

Fins el 24/06/2024


SALARI: Segons Conveni Acció Social categoria diplomat (mitja jornada), 11.858,14 € - bruts / anuals

Descripció del projecte

Camins Fundació acompanya a infants i joves en situació vulnerable a que accedeixin a un millor futur a través de l’educació. A l’àmbit Joves busquem un/a educador/a per a dinamitzar i donar suport socioeducatiu a projectes d’acompanyament, assessorament i formació per a jovent extutelat al Centre de Programes Cabestany.

El o la professional s’incorporarà a l’equip de l’àmbit de Joves, concretament a l’equip de l’espai socioeducatiu per jovent extutelat Centre de Programes Cabestany. El rol de l’educador/a inclou la dinamització del Punt de Trobada de FEPA per jovent extutelat i d’altres activitats de reforç educatiu i orientació, així com tasques de suport a l’equip de l’espai socioeducatiu. El o la professional compta amb el suport de l’equip i l’acompanyament de la persona responsable del programa.

Funcions

Les principals funcions del lloc de treball són:

 • Disseny i planificació de les programacions conjuntament amb l’equip del centre socioeducatiu.
 • Dinamització grupal de les sessions.
 • Acompanyament i orientació individual.
 • Coordinació amb professionals socioeducatius referents del jovent participant.
 • Treball en equip amb els diferents membres de l’equip.
 • Elaboració d’informes de seguiment i finals.
 • Gestió documental dels projectes.
 • Gestió del CRM .

Requisits

 • Titulació universitària d’Educador/a social o CFGS d’Integració Social.
 • Experiència en atenció a jovent extutelat o en situació de vulnerabilitat, mínim 1 any.
 • Coneixement alt de català i castellà.

Criteris de valoració

 • Experiència en l’acompanyament a joves en situació de vulnerabilitat/extutelats.
 • Experiencia en dinamització d’activitats per a jovent.
 • Coneixement dels circuits i recursos per a la joventut extutelada.
 • Experiència en projectes de voluntariat i/o lleure educatiu.

Perfil (competències professionals)

 • Treball en equip i coordinació.
 • Autonomia, capacitat de planificació i organització.
 • Capacitat de fer múltiples tasques.
 • Resolució de conflictes.
 • Creativitat i capacitat d’adaptació.

Condicions

 • Contracte indefinit.
 • Jornada parcial: 18,5 hores.
 • Horari de tarda (juliol matins)
 • Incorporació immediata.
Ves al contingut