Educador/a per dinamitzar l’Aula de llengües

Casal dels Infants

Fins el 09/01/2023


SALARI: 1.835,98€ bruts mensuals per 12 pagues.

Oferta vinculada a la Subvenció del Programa de Formació i Treball (SOC – TRFO ESAL) amb l’objectiu de facilitar a les persones en situació d’atur amb més dificultats d’accedir al mercat de treball.

Formació

 • Titulació universitària en Educació Social o estudis afins.
 • Valorable Cicle formatiu de Grau Superior en Integració Social o Animació Sociocultural.

Competències

 • Capacitat de programar, executar i avaluar activitats d’aprenentatge de la llengua amb població en situació de risc social.
 • Capacitat d’atenció socioeducativa individual i grupal als adolescents, joves i famílies.
 • Dinamisme, flexibilitat i empatia.
 • Capacitat de treballar en equip amb persones voluntàries.

Experiència i requeriments

 • Domini de la llengua catalana (equivalent a nivell C).
 • Valorable experiència en la dinamització de classes de llengua catalana o castellana i alfabetització amb població en desavantatge social.
 • Valorable experiència en treball amb població en situació de risc d’exclusió social.
 • Estar com a demandant d’ocupació (DONO).
 • Aquesta convocatòria va dirigida principalment a persones que tenen dificultat per accedir al món laboral (requereix acreditació).
 • Cal complir mínim un dels següents requisits:
 • Dones es situació de vulnerabilitat, dones monoparentals i especialment aquelles que han estat víctimes de la violència masclista.
 • Persones aturades de llarga durada: desocupació de 12 mesos en un període de 18 mesos.
 • Persones trans.

Feina

 • Dinamització dels espais d’aprenentatge de l’aula de llengües.
 • Atenció grupal.
 • Preparació, manteniment i gestió dels materials i espais del projecte.
 • Seguiment del procés d’aprenentatge de les persones participants, amb el suport del referent.
 • Disseny de la programació, realització i avaluació de les classes de català i castellà i alfabetització per a adolescents, joves i famílies.
 • Treball en equip i animació de l’equip de voluntariat.

HORARI

 • 40 hores de dilluns a divendres. Ocasionalment treball en caps de setmana a compensar amb el còmput anual d’hores.

NÚM. VACANTS

 • 4 places distribuïdes a les poblacions de Badalona, Santa Coloma de Gramenet, Salt i Barcelona.

INCORPORACIÓ

 • Febrer 2023.

CONTRACTE

 • De durada de 12 mesos.

ALTRES

 • Imprescindible disposar del Certificat d’antecedents de delictes sexuals.
 • Es garanteix la confidencialitat en el procés de selecció.
 • No es podran respondre consultes particulars o específiques.
 • Només s’acceptaran CV per mitjà de correu electrònic.
 • Només es donarà resposta a les persones candidates entrevistades.

Enviar el currículum abans del 09/01/2023 en document adjunt en format PDF amb la referència 2212ELLG a l’assumpte a rh024@casaldelsinfants.org

 

Skip to content