Educador/a per al servei de Vincles a Badalona

Casal dels Infants

Respondre el formulari

Fins el 03/11/2023


SALARI: 1.415€ bruts mensuals x 12 pagues.

Titulació universitària en Educació Social, Treball Social, Magisteri, Pedagogia, Psicopedagogia o altres estudis equivalents del camp social.

Competències

 • Competència en la direcció i el lideratge de l’equip contractat, voluntariat i alumnes en pràctiques.
 • Capacitat de dissenyar, planificar, realitzar i avaluar projectes socioeducatius.
 • Capacitat per elaborar, aplicar i avaluar plans de treball (individual i grupal) en la intervenció socioeducativa acord amb les necessitats detectades.
 • Capacitat de coordinació i treball en xarxa amb serveis, projectes i recursos tant de l’entitat com amb les xarxes locals dels territoris.
 • Dinamisme i autonomia.
 • Capacitat relacional i de comunicació.
 • Capacitat de dissenyar i executar activitats grupals d’orientació i millora de les habilitats parentals i pautes de criança.

Experiència

 • Mínim 1 any d’experiència.
 • Domini de la llengua catalana (equivalent a nivell C)
 • Experiència en dinamització i coordinació d’activitats socioeducatives amb petita infància i famílies en desavantatge social.
 • Experiència en dinamitzar grup de dones.
 • Experiència en violències de gènere.
 • Experiència en el treball d’elements socioeducatius a través dels processos grupals.
 • Experiència i coneixements en educació amb petita infància (0 a 3 anys).
 • Experiència en la redacció i seguiment de projectes, realització de memòries. Bona expressió escrita.
 • Experiència de coordinació i treball en xarxa amb projectes, serveis i recursos amb les xarxes locals del territori, en clau de treball comunitari.
 • Experiència en coordinació d’equips de voluntariat i estudiants en pràctiques.
 • Realització i supervisió de la programació i de les accions educatives.

TASQUES:

 • Intervenció socioeducativa en grup i individualment.
 • Acompanyament socioeducatiu: anàlisi de necessitats, elaboració, aplicació i avaluació dels plans de millora (tutories, entrevistes amb les famílies i coordinació amb la xarxa dels agents socials
  corresponents).
 • Coordinació de l’equip educatiu que intervé amb el grup, dinamització del voluntariat i seguiment del personal en pràctiques.
 • Execució i avaluació de projecte socioeducatiu per a infants i famílies.
 • Detecció i prevenció de situacions de risc i d’exclusió social dels infants i les famílies.
 • Disseny i execució d’activitats de promoció del desenvolupament global de l’infant.
 • Disseny i execució d’activitats compartides entre infants i famílies per tal de potenciar el vincle mutu, orientar en pautes de criança i incrementar la seva xarxa social.
 • Organització d’espais grupals d’orientació i intercanvi per a famílies.
 • Realització de l’acompanyament socioeducatiu i tutories de famílies en risc social: anàlisi de necessitats, elaboració, aplicació i avaluació dels plans de millora.
 • Coordinació amb la xarxa dels agents socials corresponents).
Skip to content