Educador/a per al servei Centre Socioeducatiu Cascavell al barri de la Mina (Sant Adrià del Besòs)

Casal dels Infants

Respondre el formulari

Fins el 03/11/2023


SALARI: 1.415,02€ bruts/mes x 12 pagues.

Formació

 • Titulació Universitària en Educació Social.
 • Amb títol de Director/a d’activitats de lleure.

Experiència

 • Mínim 1 any d’experiència.
 • Domini de la llengua catalana (equivalent a nivell C)
 • Experiència de treball amb infància en risc.
 • Experiència de treball en projectes per a la millora i l’èxit escolar.
 • Experiència en realització de plans educatius individualitzats.
 • Experiència en dinamització i coordinació d’activitats socioeducatives amb infància en desavantatge social.
 • Experiència en el treball d’elements socioeducatius a través dels processos grupals.

Competències

 • Competència en la direcció i el lideratge de l’equip contractat, voluntariat i alumnes en pràctiques.
 • Capacitat de dissenyar, planificar, realitzar i avaluar projectes socioeducatius.
 • Capacitat per elaborar, aplicar i avaluar plans de treball (individual i grupal) en la intervenció socioeducativa acord amb les competències a desenvolupar i necessitats detectades.
 • Capacitat de coordinació i treball en xarxa amb serveis, projectes i recursos tant de l’entitat com amb les xarxes locals dels territoris.
 • Dinamisme i autonomia.
 • Capacitat de treball en equip amb els centres educatius.

Feina

 • Responsable del Servei.
 • Disseny, realització, supervisió i avaluació de les accions socioeducatives.
 • Intervenció socioeducativa en grup i individualment.
 • Acompanyament socioeducatiu: anàlisi de necessitats, elaboració, aplicació i avaluació dels plans de millora (tutories, entrevistes amb les famílies i coordinació amb la xarxa dels agents socials corresponents).
 • Coordinació de l’equip educatiu que intervé amb el grup, dinamització del voluntariat i seguiment del personal en pràctiques.
 • Gestió i ús de les eines de qualitat pròpies de l’entitat.
 • Coordinació amb entitats i la xarxa d’atenció a la infància.
 • Coordinació i treball conjunt amb el centre educatiu.
Skip to content