Educador/a per a la unitat d’Escolarització Compartida al barri del Raval (Barcelona)

Casal dels Infants

Respondre el formulari

Fins el 05/01/2024


SALARI: 1.799,42 € bruts mensuals x 12 pagues

FORMACIÓ:

 • Titulació universitària en Educació Social, Pedagogia, Treball Social o altres estudis equivalents del camp social.

COMPETÈNCIES:

 • Competència en la direcció i el lideratge de l’equip contractat, voluntariat i alumnes en pràctiques.
 • Capacitat de treball per objectius, optimitzant els recursos disponibles.
 • Capacitat de dissenyar, planificar, realitzar i avaluar projectes socioeducatius.
 • Capacitat per elaborar, aplicar i avaluar plans de treball (individual i grupal) en la intervenció socioeducativa acord amb les necessitats detectades.
 • Capacitat de coordinació i treball en xarxa amb serveis, projectes i recursos tant de l’entitat com amb les xarxes locals dels territoris.
 • Dinamisme i autonomia.
 • Capacitat de treball en equip amb els centres educatius.

EXPERIÈNCIA I REQUERIMENTS:

 • Domini de la llengua catalana (equivalent a nivell C)
 • Mínim 1 anys d’experiència en l’educació formal.
 • Experiència en el treball d’elements socioeducatius a través dels processos grupals i individuals.
 • Experiència en el disseny, realització i avaluació de projectes socioeducatius.
 • Experiència en l’àmbit de treball escolar i coneixement de l’estructura organitzativa i directiva del centre.
 • Experiència en itineraris d’acompanyament individualitzat per competències, tot implicant a l’alumnat en el seu aprenentatge i en el seu treball.
 • Experiència de treball amb adolescència en risc; resolució i mediació de conflictes; dinamització d’accions grupals.
 • Experiència en l’àmbit del treball escolar i coneixement de la llei educativa vigent.
 • Es valorarà competències i expertesa en l’ús de tecnologies digitals per a l’èxit educatiu, la cura del benestar digital i la creació maker amb els adolescents.

FEINA:

 • Programació, seguiment i avaluació de les àrees curriculars.
 • Impartir les àrees i activitats de l’aula; tallers, crèdits i classes.
 • Realitzar plans de treball i adaptacions curriculars mitjançant itineraris individualitzats per competències per a adolescents en desavantatge social.
 • Seguiments socioeducatius individualitzats mitjançant tutories.
 • Implicar i acordar un pla de treball amb les famílies.
 • Realització i supervisió de la programació i de les accions educatives.
 • Acompanyament socioeducatiu: anàlisi de necessitats, elaboració, aplicació i avaluació dels plans de millora (tutories, entrevistes amb les famílies).
 • Coordinació de l’equip de voluntariat i seguiment del personal en pràctiques.

HORARI:

 • 35h setmanals de dilluns a divendres, amb activitats puntuals en cap de setmana a compensar en el còmput anual d’hores. Activitats adaptades als horaris dels períodes de vacances escolars.
Skip to content