Educador/a pel servei Ocell de Foc (Barcelonès Nord)

El Casal dels Infants

Fins el 19/06/2023


SALARI: 1.835,98€ burts mensuals x 12 pagues.

Formació
 • Titulació universitària en Educació Social, Treball Social, Magisteri, Pedagogia, Psicopedagogia o altres estudis equivalents del camp social.
 • Amb títol de Director/a d’activitats de lleure.

Experiència

 • Mínim 1 any d’experiència.
 • Domini de la llengua catalana (equivalent a nivell C).
 • Experiència en dinamització i coordinació d’activitats socioeducatives amb joves en desavantatge social i/o amb problemàtica derivada de la salut mental.
 • Experiència en el treball d’elements socioeducatius a través dels processos grupals.
 • Experiència en el treball amb la xarxa d’agents socials.

Competències

 • Capacitat de dissenyar, realitzar i avaluar projectes de participació comunitària de joves.
 • Capacitat mobilitzar processos de participació, d’autoorganització col·lectiva i de millora comunitaria.
 • Coneixement de tècniques de mediació i resolució de conflictes.
 • Competència en la direcció i el lideratge de grups i altres professionals de l’equip de treball del nucli d’entitats, voluntariat i alumnes en pràctiques.
 • Capacitat per elaborar, aplicar i avaluar plans de treball (individual i grupal) en la intervenció socioeducativa acord amb les necessitats detectades.
 • Capacitat de coordinació i treball en xarxa amb serveis, projectes i recursos tant de l’entitat com amb les xarxes locals dels territoris.
 • Dinamisme i autonomia.
Feina
 • Responsable del servei d’atenció grupal al col·lectiu de joves en general i de l’espai de referència per als joves.
 • Disseny, execució i avaluació d’activitats que possibilitin l’adquisició d’habilitats i competències personals dels/les joves en matèria de dinamització i d’activació de l’autoorganització col·lectives i de col·laboració amb organitzacions del territori de joves o per a joves.
 • Informació i orientació per a l’accés als serveis i activitats que ofereixen el programa als diferents barris.
 • Generació d’espais de participació juvenil i d’interrelació amb la comunitat i de dinamització i d’autoorganització col·lectiva dels joves per fomentar la coneixença mútua, la integració i la cohesió social i la millora de la comunitat.
 • Intervenció socioeducativa amb grups de joves amb i sense problemes derivats de la malaltia mental.
 • Seguiment individualitzat i suport integral de joves en general i de les seves situacions.
 • Promoció d’activitats de foment “d’estratègies d’autocura” col·lectiva i de grups
 • Desenvolupament de tallers de creació de propostes i iniciatives col·lectives (xerrades, presencials o virtuals, de caràcter motivacional, amb metodologies innovadores i amb un discurs actual o en dinàmiques pràctiques i/o tallers de prototipatge de models cooperatius).
 • Elaboració de materials específics sobre organització col·lectiva.
 • Coordinació i treball conjunt amb entitats i serveis del territori per a la detecció de la problemàtica de salut mental i d’altres agents socials corresponents.
 • Acompanyament socioeducatiu en grup i individualment: anàlisi de necessitats, elaboració, aplicació i avaluació dels plans de millora (tutories, entrevistes amb les famílies i coordinació amb la xarxa dels agents socials corresponents).
 • Coordinació de l’equip de professionals del nucli d’entitats que conformen el projecte i que intervé amb el grup i dinamització del voluntariat.
Horari
 • 40 hores setmanals.
Incorporació
 • 30/05/2023
Contractació
 • Indefinit amb una durada mínima de 1,5 anys i amb possible continuïtat.
 • Altres Imprescindible disposar del Certificat d’antecedents de delictes sexuals.
Skip to content