Educador/a pel servei Comunitari Ocell de Foc (Barcelonès Nord)

Casal dels infants

Fins el 23/05/2024


SALARI: 2.056,48€ bruts mensuals x 12 pagues.

Formació

 • Titulació universitària en Educació Social, Treball Social, Psicopedagogia o Psicologia o altres estudis equivalents del camp social.
 • Es valorarà formació i coneixements relacionats amb el treball comunitari, promoció participació social del veïnatge, la convivència, l’espai públic i amb l’ acompanyament emocional.

Competències

 • Competència relacional i de lideratge i de gestió d’equips de treball amb professionals, voluntariat i amb col·laboradors externs.
 • Competència en disseny, execució i avaluació de projectes comunitaris de promoció i suport a grups, organitzacions veïnals i d’intervenció socioeducativa a l’espai públic.
 • Habilitats adquirides en la dinamització i conducció de grups.
 • Capacitat de coordinació i treball en xarxa amb serveis, projectes i recursos tant de l’entitat com amb les xarxes locals dels territoris.
 • Capacitat de treball per objectius, optimitzant els recursos disponibles.
 • Visió innovadora i estratègica de l’àmbit d’intervenció.
 • Capacitat pel treball en xarxa i d’establir acords de col·laboració.
 • Competència en gestió de conflictes i mediació.

Experiència i requeriments

 • Domini de la llengua catalana (equivalent a nivell C)
 • Experiència mínima de 1 any. en l’acompanyament, dinamització i coordinació d’activitats socioeducatives o en itineraris sociolaborals amb joves en situació de risc d’exclusió social i/o amb problemes de salut mental.
 • Experiència en el treball d’elements socioeducatius a través dels processos grupals i comunitaris amb joves en risc social i/o amb problemàtica derivada de la salut mental i les seves famílies.
 • Experiència en el disseny, realització i avaluació de projectes socioeducatius.
 • Coneixement del territori de Santa Coloma, Badalona i Sant Adrià.
  Coneixements i domini d’ofimàtica.

Feina

 • Realització i supervisió de la programació, de les accions comunitàries i l’avaluació de les mateixes.
 • Dinamització i d’activació de l’autoorganització col·lectiva i de col·laboració amb organitzacions del territori de joves.
 • Intervenció socioeducativa en grup i individualment.
 • Dinamització de grups de suport entre iguals per a joves amb malestar emocional.
 • Acompanyament en la inserció laboral i el retorn educatiu de joves.
 • Organització i participació en jornades, actes, fires i altres esdeveniments.
 • Implicació en el teixit associatiu i comunitari del territori.
 • Coordinació i col·laboració amb ens locals, EESS, entitats juvenils, empreses i la xarxa d’atenció als joves i d’altres agents socials corresponents.
 • Suport a la resta de línies del Programa (comunicació i incidència, emprenedoria i coaching).

HORARI 40h setmanals de dilluns a divendres. Flexibilitat horària per activitats especials en caps de setmana a compensar amb el còmput anual d’hores.
INCORPORACIÓ Immediata.
TIPUS DE CONTRACTACIÓ Indefinit.
ALTRES Imprescindible disposar del Certificat d’antecedents de delictes sexuals.

Skip to content