Educador/a pel programa de formació i inserció (PFI) al barri del Raval (Barcelona)

Casal dels Infants

Respondre el formulari

Fins el 15/03/2023


SALARI: 1.606,48€ bruts mensuals x 12 pagues.

Formació

 • Titulació universitària en Educació Social, Treball Social, Pedagogia, o altres estudis afins del camp social.

Experiència

 • Experiència en formació a persones en situació de risc d’exclusió social.
 • Valorable experiència com a formador/a en el sector de serveis (hostaleria, atenció client, neteja industrial,…)
 • Experiència laboral en intermediació amb empreses d’un mínim d’un any.
 • Valorable experiència en formació o capacitació.
 • Domini de la llengua catalana (equivalent a nivell C)
 • Coneixements i domini d’eines de dinàmica de grups.
 • Experiència amb joves en situació de desavantatge social.
 • Domini Informàtic del paquet Office.
 • Valorable coneixements de gestió de la plataforma INCORPORA

Competències

 • Capacitat d’organització.
 • Coneixedora de treball per competències.
 • Coneixement de dinàmiques de grup.
 • Capacitat de treballar en equip.
 • Capacitat de resolució de conflictes.

Feina

 • Tècnic/a docent d’accions formatives sota la coordinació de la Cap del programa.
 • Dissenyar i Executar Itineraris Personals d’Acompanyament a la Inserció.
 • Disseny i execució dels continguts del curs.
 • Impartir i dinamitzar la formació dels mòduls.
 • Formació dels joves en situació de risc d’exclusió social en competències transversals.
 • Gestió de convenis de pràctiques.
 • Intermediació amb empreses del sector.
 • Programació, execució i avaluació de projectes socioeducatius.

Horari

 • 35 hores de dilluns a divendres.

Contractació

 • Contracte indefinit.

Altres

 • INCORPORACIÓ  Abril 2023.
 • DURADA El servei té una previsió de durada fins a Desembre 2023.

Imprescindible disposar del Certificat d’antecedents de delictes sexuals.

Enviar el currículum abans del 15/03/2023 en document adjunt en format Word o Pdf amb la referència 2303EIR a l’assumpte a rh004@casaldelsinfants.org

Skip to content